Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540049464-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.
Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 520070-N-2019
Data: 01.03.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65090325600000, ul. Pl. Dominikański  3, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6785054 w. 14, e-mail starostwo@powiat.przemysl.pl, faks 166 782 760.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.przemysl.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-18, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-20, godzina: 09:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych