Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


ZMIANY:
2018-09-20 13:45:32: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- roboty budowlane.pdf
2018-09-20 12:40:47: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Więcej >>>
2018-09-18 13:27:26: Dodano plik Sprostowanie.pdf
2018-09-07 11:50:06: Dodano plik Pytania i odpowiedzi.pdf
2018-09-06 10:31:24: Usunięto plik Obraz (2).jpg
2018-09-06 10:31:13: Usunięto plik Obraz.jpg
2018-09-06 10:30:07: Dodano plik Obraz (2).jpg
2018-09-06 10:29:38: Dodano plik Obraz.jpg
2018-09-05 10:28:25: Dodano plik Załączniki od Nr 2 do Nr 9 do SIWZ.pdf
2018-09-05 10:26:53: Dodano plik Zał Nr 1 do SIWZ.pdf
2018-09-05 10:26:04: Dodano plik SIWZ Roboty Budowlane.pdf
2018-09-05 10:25:36: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane.pdf
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłCząstka Ryszard 2018-09-05 10:24:00
PublikującyEwa Lenar-Noster 2018-09-05 10:24:00
Modyfikował(a) Ewa Lenar-Noster 2018-09-20 13:45:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 1.07 MBPlik pdf
2. SIWZ 1.03 MBPlik pdf
3. Zał. Nr 1 do SIWZ 759.02 KbPlik pdf
4. Załączniki od Nr 2 do Nr 9 do SIWZ 1.07 MBPlik pdf
5. Pytania i odpowiedzi 303.64 KbPlik pdf
6. Sprostowanie do SIWZ 377.68 KbPlik pdf
7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 247.68 KbPlik pdf
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 78.00 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-06-14 10:21:02: Dodano plik Załącznik nr 1c do SIWZ.pdf
2019-06-12 12:46:52: Dodano plik Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy.pdf
Więcej >>>
2019-06-12 12:46:12: Dodano plik Załącznik nr 4a do SIWZ.pdf
2019-06-12 12:45:29: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf
2019-06-12 12:44:31: Dodano plik Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf
2019-06-12 12:43:29: Dodano plik mapa przeglądowa szczegółowej poziomej osnowy 3 klasy do załącznika nr 2c do SIWZ.pdf
2019-06-12 12:42:29: Dodano plik Załącznik nr 2c do SIWZ.pdf
2019-06-12 12:41:16: Dodano plik Załącznik nr 2b do SIWZ.pdf
2019-06-12 12:39:51: Dodano plik Załącznik nr 2a do SIWZ.pdf
2019-06-12 12:39:10: Dodano plik Załącznik nr 2.3 do SIWZ.pdf
2019-06-12 12:37:22: Dodano plik Załącznik nr 2.2 do SIWZ.pdf
2019-06-12 12:36:51: Dodano plik Załącznik nr 2.1 do SIWZ.pdf
2019-06-12 12:36:07: Dodano plik Załącznik nr 1c do SIWZ.pdf
2019-06-12 12:35:36: Dodano plik Załącznik nr 1b do SIWZ.pdf
2019-06-12 12:34:58: Dodano plik Załącznik nr 1a do SIWZ.pdf
2019-06-12 12:33:31: Dodano plik SIWZ.pdf
2019-06-12 12:32:11: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540117506-N-2019.pdf
2019-06-12 12:31:17: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu 557528-N-2019.pdf
Data składania ofert:
2019-06-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłFac Bogusława 2019-06-05 12:27:00
PublikującyMagdalena Fedoryszak 2019-06-12 12:28:00
Modyfikował(a) Magdalena Fedoryszak 2019-06-14 10:21:02
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Treść Ogłoszenia 224.38 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 102.97 KbPlik pdf
3. SIWZ 8.21 MBPlik pdf
4. Załącznik nr 1a do SIWZ 766.45 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 1b do SIWZ 770.41 KbPlik pdf
6. Załącznik nr 1c do SIWZ 757.78 KbPlik pdf
7. Obowiązujący Załącznik nr 1c do SIWZ 766.72 KbPlik pdf
8. Załącznik nr 2.1 do SIWZ 502.78 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 2.2 do SIWZ 369.44 KbPlik pdf
10. Załącznik nr 2.3 do SIWZ 481.64 KbPlik pdf
11. Załącznik nr 2a do SIWZ 388.98 KbPlik pdf
12. Załącznik nr 2b do SIWZ 305.24 KbPlik pdf
13. Załącznik nr 2c do SIWZ 316.39 KbPlik pdf
14. mapa przeglądowa szczegółowej poziomej osnowy 3 klasy do załącznika nr 2c do SIWZ 314.63 KbPlik pdf
15. Załącznik nr 3 do SIWZ 381.58 KbPlik pdf
16. Załącznik nr 4 do SIWZ 482.63 KbPlik pdf
17. Załącznik nr 4a do SIWZ 365.08 KbPlik pdf
18. Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy 2.99 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-11 11:38:24: Dodano plik zawiadomienie o wyborze ofert.docx
2019-03-20 10:59:06: Dodano plik zestawienie ofert ( PBU ).docx
Więcej >>>
2019-03-14 13:27:45: Dodano plik szczegół ściek podchodnikowy.pdf
2019-03-14 13:27:17: Dodano plik zapytania wykonawców i odpowiedzi zamamwiającego.docx
2019-03-14 13:26:07: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.html
2019-03-14 13:24:26: Dodano plik Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.docx
2019-03-14 13:23:09: Dodano plik PBU zadanie II po pytaniach.pdf
2019-03-14 13:21:38: Dodano plik PBU zadanie I po pytaniach.pdf
2019-03-14 13:20:07: Usunięto plik PRZEDMIAR Cz. II.pdf
2019-03-14 13:19:55: Usunięto plik PRZEDMIAR Cz. I.pdf
2019-03-13 11:23:35: Dodano plik 02 Oferta.doc
2019-03-13 11:22:27: Usunięto plik 02 Oferta.doc
2019-03-07 09:35:44: Dodano plik klauzula antykorupcyjna _.pdf
2019-03-01 11:07:46: Dodano plik organizcja 2119r.pdf
2019-03-01 11:07:10: Dodano plik organizacja 2121r.pdf
2019-03-01 11:06:46: Dodano plik organizacja 2120r.pdf
2019-03-01 11:05:23: Dodano plik syt. krówniki siedliska jaksmanice.7z
2019-03-01 11:04:17: Dodano plik proj. wykonawczy.zip
2019-03-01 11:03:19: Dodano plik pozwolenie na budowe.pdf
2019-03-01 11:02:44: Dodano plik decyzja srodowiskowa.pdf
2019-03-01 11:01:32: Dodano plik STWiORB PBU.pdf
2019-03-01 11:00:55: Dodano plik PRZEDMIAR Cz. II.pdf
2019-03-01 11:00:22: Dodano plik PRZEDMIAR Cz. I.pdf
2019-03-01 10:59:38: Dodano plik 09 umowa - projekt.docx
2019-03-01 10:59:15: Dodano plik zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx
2019-03-01 10:58:45: Dodano plik zobowiązanie podmiotu.docx
2019-03-01 10:57:59: Dodano plik wykaz robót budowlanych.docx
2019-03-01 10:57:17: Dodano plik wykaz osób.docx
2019-03-01 10:56:19: Dodano plik 07 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx
2019-03-01 10:55:32: Dodano plik 06 Oświadczenie dot. grupy kaptał. - wykonawca nie przynalezy.docx
2019-03-01 10:54:32: Dodano plik 04 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.docx
2019-03-01 10:53:33: Dodano plik 03 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx
2019-03-01 10:51:53: Dodano plik 02 Oferta.doc
2019-03-01 10:51:33: Dodano plik 01 SIWZ.DOCX
2019-03-01 10:50:57: Dodano plik OGŁOSZENIE.docx
Data składania ofert:
2019-03-18 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-18 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłHołyszko Janusz 2019-03-28 10:49:00
PublikującyEwa Lenar-Noster 2019-03-01 10:49:00
Modyfikował(a) Ewa Lenar-Noster 2019-04-11 11:38:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Treść Ogłoszenia 37.01 KbPlik doc
2. SIWZ 89.90 KbPlik txt
3. Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia 40.19 KbPlik doc
4. Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu 37.91 KbPlik doc
5. Oświadczenie dot. braku przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej 30.39 KbPlik doc
6. Oświadczenie dot. przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej 30.64 KbPlik doc
7. Wykaz osób (dot. kierownika budowy) 31.29 KbPlik doc
8. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych 30.78 KbPlik doc
9. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów 39.60 KbPlik doc
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 29.02 KbPlik doc
11. Projekt umowy 61.21 KbPlik doc
12. STWIORB 3.33 MBPlik pdf
13. Decyzja Środowiskowa 5.88 MBPlik pdf
14. Pozwolenie na budowe 1.79 MBPlik pdf
15. Projekt wykonawczy 6.13 MBPlik zip
16. Projekt wykonawczy 1 26.81 MBPlik txt
17. Organizacje Ruchu I 11.25 MBPlik pdf
18. Organizacje Ruchu II 3.45 MBPlik pdf
19. Organizacje Ruchu III 9.08 MBPlik pdf
20. Klauzula antykorupcyjna 66.05 KbPlik pdf
21. Oferta 91.50 KbPlik doc
22. Przedmiar robót cz. I - po zmianach 76.04 KbPlik pdf
23. Przedmiar robót cz. II - po zmianach 87.38 KbPlik pdf
24. SIWZ - zmiana treści 29.78 KbPlik doc
25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.00 KbPlik txt
26. Pytania i odpowiedzi 33.16 KbPlik doc
27. Rysunek ścieku podchodnikowego 14.10 KbPlik pdf
28. Zestawienie ofert 52.24 KbPlik doc
29. zawiadomienie o wyborze ofert. 53.90 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-18 13:02:50: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu ogłoszenia GAZ.pdf
2019-03-13 12:44:15: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf
Więcej >>>
2019-03-01 14:06:40: Dodano plik Informacja z otawrcia ofert.pdf
2019-02-26 14:21:05: Dodano plik Wyjasnienia treści SIWZ.pdf
2019-02-26 10:22:39: Dodano plik formularz cenowy_poprawiony.rtf
2019-02-25 15:42:40: Dodano plik Wzór Umowy.docx
2019-02-25 15:42:26: Dodano plik załązcnik nr 8.doc
2019-02-25 15:42:06: Dodano plik załącznik nr 6.doc
2019-02-25 15:41:33: Dodano plik załącznik nr 4.docx
2019-02-25 15:41:16: Dodano plik załącznik nr 3.doc
2019-02-25 15:41:00: Dodano plik załącznik nr 2.doc
2019-02-25 15:40:44: Dodano plik Załącznik nr 1 wzór formularza oferty.odt
2019-02-25 15:40:20: Dodano plik formularz cenowy.rtf
2019-02-25 15:39:14: Dodano plik Informacja o zmianie SIWZ.pdf
2019-02-25 15:38:52: Dodano plik Wyjaśnienie tresci SIWZ 2.pdf
2019-02-25 15:38:33: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf
2019-02-25 15:36:40: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2019-02-18 14:18:40: Dodano plik Załączniki do SIWZ.pdf
2019-02-18 14:18:12: Dodano plik SIWZ Gaz.pdf
2019-02-18 14:17:48: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu Gaz.pdf
Data składania ofert:
2019-02-26 08:30:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłCząstka Ryszard 2019-02-18 14:17:00
PublikującyEwa Lenar-Noster 2019-02-18 14:17:00
Modyfikował(a) Ewa Lenar-Noster 2019-04-18 13:02:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 891.13 KbPlik pdf
2. SIWZ 1.45 MBPlik pdf
3. Załącznik do SIWZ 882.42 KbPlik pdf
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 287.63 KbPlik pdf
5. Pytania i odpowiedzi 1 75.85 KbPlik pdf
6. Pytania i odpowiedzi 2 213.24 KbPlik pdf
7. Informacja o zmianie SIWZ 130.88 KbPlik pdf
8. Formularz cenowy 143.28 KbPlik txt
9. Formularz oferty zał. 1 14.56 KbPlik txt
10. zał. nr2 44.50 KbPlik doc
11. Zał. nr 3 49.50 KbPlik doc
12. Zał. nr 4 do SIWZ 14.06 KbPlik doc
13. Zał. nr 6 do SIWZ 44.50 KbPlik doc
14. zał. nr 8 33.00 KbPlik doc
15. Wzór Umowy 37.59 KbPlik doc
16. Formularz Cenowy_POPRAWIONY 152.07 KbPlik txt
17. Wyjaśnienia treści SIWZ 101.97 KbPlik pdf
18. Informacja z otwarcia ofert 368.32 KbPlik pdf
19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 329.35 KbPlik pdf
20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 530.83 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-02-07 11:34:00: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-12-27 11:05:23: Dodano plik informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2).pdf
Więcej >>>
2018-12-17 12:48:03: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-12-12 15:04:15: Dodano plik Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf
2018-12-12 14:08:46: Dodano plik Załącznik do SIWZ wzory umów.pdf
2018-12-07 15:26:30: Dodano plik Załączniki do SIWZ.pdf
2018-12-07 15:26:01: Dodano plik SIWZ opis.pdf
2018-12-07 15:25:18: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu sprzątanie.pdf
Data składania ofert:
2018-12-17 08:30:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłCząstka Ryszard 2018-12-07 15:25:00
PublikującyEwa Lenar-Noster 2018-12-07 15:25:00
Modyfikował(a) Ewa Lenar-Noster 2019-02-07 11:34:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Treść Ogłoszenia 1.08 MBPlik pdf
2. SIWZ i opis przedmiotu 1.57 MBPlik pdf
3. Załączniki do SIWZ 463.62 KbPlik pdf
4. Załącznik do SIWZ - Wzory umów 1.12 MBPlik pdf
5. Wyjaśnienia treści SIWZ 75.18 KbPlik pdf
6. Informacja z otwarcia ofert 478.95 KbPlik pdf
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 510.01 KbPlik pdf
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 158.43 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-11-23 15:39:16: Dodano plik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-11-15 09:41:44: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2018-10-30 15:23:12: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf
2018-10-22 14:54:50: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór wykazu osób.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności grupy kapitałowej.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 3 do SIWZ-Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udzialu w postepowaniu.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt zawiadomienia do KW.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, (wykazy synchronizacyjne i mapy synchronizacyjne), która pozwoli na ujednolicenie wpisów w bazie danych ewidencji gruntów i budynków z wpisami w bazie Ksiąg Wieczystych, tj. zmian oznaczeń działek oraz zaistniałych rozbieżności pola powierzchni działek ewidencyjnych powstałych w wyniku realizacji postanowień rozporządzeńw sprawie ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu przemyskiego.
Data składania ofert:
2018-10-22 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłFac Bogusława 2018-10-12 13:54:00
PublikującyKamil Szczygieł 2018-10-12 13:54:00
Modyfikował(a) Kamil Szczygieł 2018-11-23 15:39:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 1.33 MBPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 912.76 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia 1.89 MBPlik pdf
4. Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt zawiadomienia do KW 327.43 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 676.59 KbPlik pdf
6. Załącznik nr 3 do SIWZ-Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udzialu w postepowaniu 640.27 KbPlik pdf
7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 668.68 KbPlik pdf
8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy 1.62 MBPlik pdf
9. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności grupy kapitałowej 417.08 KbPlik pdf
10. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór wykazu osób 409.05 KbPlik pdf
11. Informacja z otwarcia ofert 1.27 MBPlik pdf
12. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 841.77 KbPlik pdf
13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.50 MBPlik pdf
14. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2.14 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-09-06 10:32:38: Dodano plik Obraz (2).jpg
2018-09-06 10:32:07: Usunięto plik Obraz.jpg
Więcej >>>
2018-09-06 10:31:49: Dodano plik Obraz.jpg
2018-09-06 10:31:46: Dodano plik Obraz.jpg
Data składania ofert:
2018-09-14 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłCząstka Ryszard 2018-09-06 10:28:00
PublikującyEwa Lenar-Noster 2018-09-06 10:28:00
Modyfikował(a) Ewa Lenar-Noster 2018-09-06 10:32:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Treść ogłoszenia str.1 529.53 KbPlik image
2. Treść ogłoszenia str.2 534.03 KbPlik image

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-10-08 14:16:09: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-09-27 09:15:41: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2018-09-12 12:01:13: Dodano plik Informacja w trybie 86 dla wykonawców.pdf
2018-09-03 09:36:04: Dodano plik Załącznik nr 6 do SIWZ umowa_zobowiązanie.doc
2018-09-03 09:35:28: Dodano plik Załacznik nr 5 do SIWZ GRUPA KAPITAŁOWA.doc
2018-09-03 09:34:54: Dodano plik załącznik nr 4 do SIWZ.docx
2018-09-03 09:34:12: Dodano plik Załacznik nr_3 do SIWZ.doc
2018-09-03 09:33:35: Dodano plik Załacznik nr 2a do SIWZ.docx
2018-09-03 09:32:52: Dodano plik Załącznik Nr 2 do SIWZ.odt
2018-09-03 09:32:03: Dodano plik Załacznik nr 1 do SIWZ OFERTA_f.docx
2018-09-03 09:30:58: Dodano plik SIWZ.pdf
2018-09-03 09:30:13: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Data składania ofert:
2018-09-12 08:30:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłPusiarski Leszek 2018-09-03 09:26:00
PublikującyJacek Andrach 2018-09-03 09:27:00
Modyfikował(a) Jacek Andrach 2018-10-08 14:16:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 8.15 MBPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 7.52 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ 23.75 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ 8.95 KbPlik txt
5. Załącznik nr 2a do SIWZ 14.76 KbPlik doc
6. Załącznik nr 3 do SIWZ 43.00 KbPlik doc
7. Załącznik nr 4 do SIWZ 13.26 KbPlik doc
8. Załącznik nr 5 do SIWZ 39.50 KbPlik doc
9. Załącznik nr 6 do SIWZ 56.00 KbPlik doc
10. Informacja dla wykonawców w trybie art.86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 359.12 KbPlik pdf
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 307.88 KbPlik pdf
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1.03 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-10-08 14:01:37: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-09-13 13:16:53: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2018-09-13 13:10:46: Dodano plik Informacja.pdf
2018-09-04 14:20:31: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-08-31 14:37:45: Dodano plik odpiwedz na pytanie ofertowe.pdf
2018-08-31 12:09:23: Dodano plik odpowiedź na pytanie ofertowe.pdf
2018-08-29 12:29:36: Dodano plik pytania i odpowiedzi 2.pdf
2018-08-28 14:04:18: Dodano plik Zał. nr 6 do SIWZ.doc
2018-08-28 14:03:51: Dodano plik Zał.nr 5 do SIWZ.doc
2018-08-28 14:03:29: Dodano plik Zał. nr 4 do SIWZ.docx
2018-08-28 14:03:08: Dodano plik Zał. nr 3 i nr 3a do SIWZ.odt
2018-08-28 14:02:37: Dodano plik Zał. 2 do SIWZ.docx
2018-08-28 14:00:03: Dodano plik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-poprawiony.pdf
2018-08-28 13:59:22: Dodano plik pytania i odpowiedzi.pdf
2018-08-28 11:49:21: Dodano plik wzór umowy.pdf
2018-08-27 11:20:02: Dodano plik Załączniki do SIWZ.pdf
2018-08-27 11:19:30: Dodano plik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
2018-08-27 11:18:51: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Data składania ofert:
2018-09-04 08:30:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłCząstka Ryszard 2018-08-24 08:10:00
PublikującyMagdalena Kochańska 2018-08-27 11:10:00
Modyfikował(a) Ewa Lenar-Noster 2018-10-08 14:01:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 917.93 KbPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 836.04 KbPlik pdf
3. Załączniki do SIWZ 521.83 KbPlik pdf
4. załącznik nr 7 do SIWZ-uzupełnienie 321.11 KbPlik pdf
5. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 68.03 KbPlik pdf
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -poprawiony 113.01 KbPlik pdf
7. Zał. nr 2 do SIWZ 22.70 KbPlik doc
8. Zał. nr 3 i nr 3a do SIWZ 13.69 KbPlik txt
9. Zał. nr 4 do SIWZ 14.61 KbPlik doc
10. Zał. nr 5 do SIWZ 31.50 KbPlik doc
11. Zał. nr 6 do SIWZ 40.00 KbPlik doc
12. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 2 345.53 KbPlik pdf
13. Wyjaśnienia do treści zapytania 1.74 MBPlik pdf
14. Wyjaśnienia do treści zapytania 249.80 KbPlik pdf
15. Informacja z otwarcia ofert 43.88 KbPlik pdf
16. Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty 354.72 KbPlik pdf
17. Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty 354.72 KbPlik pdf
18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 114.66 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-08-24 11:04:57: Dodano plik ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf
2018-08-24 11:04:15: Dodano plik Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
Więcej >>>
2018-08-24 11:04:14: Dodano plik Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
2018-08-20 10:43:03: Dodano plik Formularz ofertowo_cenowy zał. 2 do SIWZ.docx
2018-08-20 10:41:37: Dodano plik Formularz ofertowo cenowy zmiana.pdf
2018-08-20 10:40:56: Dodano plik Sprostowanie 2.pdf
2018-08-20 10:40:00: Dodano plik Pytania i odpowiedzi 2.pdf
2018-08-20 10:39:00: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
2018-08-13 10:19:50: Dodano plik Załącznik nr 5do SIWZ_zobowiązanie.doc
2018-08-13 10:19:50: Dodano plik oświadzcenia art.25a ust.1 zał nr 3 i 3a.odt
2018-08-13 10:19:50: Dodano plik oswiadczenie o posiadaniu umowy.docx
2018-08-13 10:19:50: Dodano plik OFERTA.docx
2018-08-13 10:19:50: Dodano plik GRUPA KAPITAŁOWA.doc
2018-08-13 10:17:52: Dodano plik Sprostowanie.pdf
2018-08-13 10:12:52: Dodano plik Wyjaśnienie treści zapytania.pdf
2018-08-13 10:12:24: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-08-09 09:39:37: Dodano plik Załączniki do sepcyfikacji.pdf
2018-08-09 09:38:54: Dodano plik Specyfikacja.pdf
2018-08-09 09:36:59: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu dostawa energii.pdf
Data składania ofert:
2018-08-17 08:30:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłCząstka Ryszard 2018-08-09 09:34:00
PublikującyEwa Lenar-Noster 2018-08-09 09:34:00
Modyfikował(a) Magdalena Kochańska 2018-08-24 11:04:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 898.95 KbPlik pdf
2. SIWZ 845.63 KbPlik pdf
3. Załączniki do SIWZ 923.80 KbPlik pdf
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 185.61 KbPlik pdf
5. Wyjaśnienia do treści zapytania 242.83 KbPlik pdf
6. Sprostowanie do Ogłoszenia 60.17 KbPlik pdf
7. GRUPA KAPITAŁOWA 44.00 KbPlik doc
8. OFERTA. 30.45 KbPlik doc
9. oswiadczenie o posiadaniu umowy. 14.59 KbPlik doc
10. oświadzcenia art.25a ust.1 zał nr 3 i 3a 12.52 KbPlik txt
11. Załącznik nr 5do SIWZ_zobowiązanie 35.50 KbPlik doc
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 184.84 KbPlik pdf
13. Pytania i odpowiedzi 2 934.81 KbPlik pdf
14. Sprostowanie 2 1.15 MBPlik pdf
15. Formularz ofertowo-cenowy ZMIENIONY 1.82 MBPlik pdf
16. Formularz ofertowo-cenowy 46.95 KbPlik doc
17. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 37.46 KbPlik pdf
18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 37.46 KbPlik pdf
19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 108.50 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Wygenerowano: 16 czerwca 2019r. 03:56:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.