Wiadomości http://bip.spprzemysl.pl pl-PL Starosta Przemyski Zarządzeniem Nr 42/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r., ustala czas pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Przemyślu w dniu 15 kwietnia 2022 roku w godzinach 7.30-13.00 Wed, 13 Apr 2022 00:00:00 +0200 http://bip.spprzemysl.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-70 ... PRZEWODNIK O LOKALNIE DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENU POWIATU PRZEMYSKIEGO - WYDANIE PIĄTE ZAKTUALIZOWANE. Tue, 28 Dec 2021 00:00:00 +0100 http://bip.spprzemysl.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-70 ...