Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył2011-02-04
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
001 Uchwała Nr 19-2007 z dnia 4 stycznia 2007 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.pdf Plik pdf 61.54 KB
001a załącznik do uchwały Nr 19-07.pdf Plik pdf 813.74 KB
002 Uchwała Nr 20-2007 z dnia 4 stycznia 2007 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Plik pdf 67.95 KB
003 Uchwała Nr 21-2007 z dnia 4 stycznia 2007 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Piotra Hryniszyna.pdf Plik pdf 94.25 KB
004 Uchwała Nr 22-2007 z dnia 10 stycznia 2007 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Specjalistycznego Ośrodka.pdf Plik pdf 66.05 KB
004a załącznik do uchwały Nr 22-07.pdf Plik pdf 906.85 KB
005 Uchwała Nr 23-2007 z dnia 29 stycznia 2007 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy.pdf Plik pdf 79.91 KB
005a załącznik nr 1 do uchwały Nr 23-07.pdf Plik pdf 69.18 KB
005b załącznik nr 2 do uchwały Nr 23-07.pdf Plik pdf 91.47 KB
006 Uchwała Nr 24-2007 z dnia 29 stycznia 2007 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół im. Aleksandra Fredr.pdf Plik pdf 158.69 KB
006a załącznik nr 1 do uchwały Nr 24-07.pdf Plik pdf 95.25 KB
006b załącznik nr 2 do uchwały Nr 24-07.pdf Plik pdf 335.27 KB
007 Uchwała Nr 25-2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na 2007 rok. .pdf Plik pdf 230.35 KB
007a załącznik nr 1 do uchwały Nr 25-07.pdf Plik pdf 529.42 KB
007b załącznik nr 2 do uchwały Nr 25-07.pdf Plik pdf 1.73 MB
007c załącznik nr 3 do uchwały Nr 25-07.pdf Plik pdf 516.90 KB
008 Uchwała Nr 26-2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Plik pdf 371.73 KB
008a załącznik do uchwały Nr 26-07.pdf Plik pdf 97.15 KB
009 Uchwała Nr 27-2007 z dnia 27 lutego 2007 zmieniająca uchwałę Nr 242-2006 Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Plik pdf 113.45 KB
010 Uchwała Nr 28-2007 z dnia 8 marca 2007w sprawie powołania Komisji ds. naboru kandydatów na wolne stanowiska kierownicze.pdf Plik pdf 130.08 KB
011 Uchwała Nr 29-2007 z dnia 8 marca 2007 w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu..pdf Plik pdf 111.29 KB
012 Uchwała Nr 30-2007 z dnia 8 marca 2007 w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Specjalistycznego Ośrodka .pdf Plik pdf 117.95 KB
013 Uchwała Nr 31-2007 z dnia 8 marca 2007w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej .pdf Plik pdf 128.21 KB
014 Uchwała Nr 32-2007 z dnia 8 marca 2007 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy.pdf Plik pdf 111.28 KB
014a załącznik nr 1 do uchwały Nr 32-07.pdf Plik pdf 97.79 KB
014b załącznik nr 2 do uchwały Nr 32-07.pdf Plik pdf 138.33 KB
015 Uchwała Nr 33-2007 z dnia 8 marca 2007 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej.pdf Plik pdf 118.62 KB
015a załącznik nr 1 do uchwały Nr 33-07.pdf Plik pdf 66.90 KB
015b załącznik nr 2 do uchwały Nr 33-07.pdf Plik pdf 87.44 KB
016 Uchwała Nr 34-2007 z dnia 8 marca 2007 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej.pdf Plik pdf 112.46 KB
016a załącznik nr 1 do uchwały Nr 34-07.pdf Plik pdf 70.18 KB
016b załącznik nr 2 do uchwały Nr 34-07.pdf Plik pdf 91.69 KB
017 Uchwała Nr 35-2007 z dnia 8 marca 2007 o powołaniu stałej Komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań .pdf Plik pdf 313.33 KB
018 Uchwała Nr 36-2007 z dnia 8 marca 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok.pdf Plik pdf 116.70 KB
019 Uchwała Nr 37-2007 z dnia 15 marca 2007 zmieniająca Uchwałę nr 19-2007 Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Plik pdf 154.18 KB
019a załącznik do uchwały Nr 37-07.pdf Plik pdf 108.98 KB
020 Uchwała Nr 38-2007 z dnia 21 marca 2007 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Mariana Majki .pdf Plik pdf 135.42 KB
021 Uchwała Nr 39-2007 z dnia 30 marca 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Plik pdf 373.05 KB
021załącznik do uchwały Nr 39-07.pdf Plik pdf 146.19 KB
022 Uchwała Nr 40-2007 z dnia 2 kwietnia 2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań.pdf Plik pdf 105.05 KB
022a załącznik do uchwały Nr 40-07.pdf Plik pdf 105.79 KB
023 Uchwała Nr 41-2007 z dnia 2 kwietnia 2007 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu .pdf Plik pdf 154.15 KB
023a załącznik do uchwały Nr 41-07.pdf Plik pdf 414.47 KB
024 Uchwała Nr 42-2007 z dnia 2 kwietnia 2007 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu.pdf Plik pdf 149.78 KB
024a załącznik do uchwały Nr 42-07.pdf Plik pdf 828.10 KB
025 Uchwała Nr 43-2007 z dnia 2 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z realizacji planu gospodarki .pdf Plik pdf 92.46 KB
026 Uchwała Nr 44-2007 z dnia 2 kwietnia 2007w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z realizacji planu gospodarki .pdf Plik pdf 88.89 KB
027 Uchwała Nr 45-2007 z dnia 12 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia przedłużonego sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki .pdf Plik pdf 91.10 KB
028 Uchwała Nr 46-2007 z dnia 12 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia przedłużonego Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu .pdf Plik pdf 86.69 KB
029 Uchwała Nr 47-2007 z dnia 12 kwietnia 2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Domu .pdf Plik pdf 118.65 KB
030 Uchwała Nr 48-2007 z dnia 12 kwietnia 2007 w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2007.pdf Plik pdf 213.89 KB
030a załącznik do uchwały Nr 48-07.pdf Plik pdf 88.12 KB
031 Uchwała Nr 49-2007 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie określenia planu dofinansowania form kształcenia.pdf Plik pdf 0.00 KB
032 Uchwała Nr 50-2007 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach. .pdf Plik pdf 109.69 KB
032a załącznik do uchwały Nr 50-07.pdf Plik pdf 403.61 KB
033 Uchwała Nr 51-2007 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu.pdf Plik pdf 120.92 KB
034 Uchwała Nr 52-2007 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego.pdf Plik pdf 127.83 KB
035 Uchwała Nr 53-2007 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007 rok. .pdf Plik pdf 80.52 KB
035a załącznik nr 1 do uchwały Nr 53-07.pdf Plik pdf 229.50 KB
035b załącznik nr 2 do uchwały Nr 53-07.pdf Plik pdf 371.32 KB
036 Uchwała Nr 54- 2007 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 roku.pdf Plik pdf 218.67 KB
036a załącznik do uchwały Nr 54-07.pdf Plik pdf 117.07 KB
037 Uchwała Nr 55-2007 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.pdf Plik pdf 100.28 KB
038 Uchwała Nr 56-2007 z dnia 10 maja 2007 w sprawie przejęcia na rzecz Powiatu Przemyskiego mienia Skarbu .pdf Plik pdf 145.41 KB
039 Uchwała Nr 57-2007 z dnia 10 maja 2007 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu do prac w komisjach inwentaryz.pdf Plik pdf 117.17 KB
040 Uchwała Nr 58-2007 z dnia 10 maja 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Plik pdf 379.04 KB
040a załącznik do uchwały Nr 58-07.pdf Plik pdf 198.12 KB
041 Uchwała Nr 59-2007 z dnia 10 maja 2007 w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór banku na zaciągnięcie kredytu .pdf Plik pdf 149.63 KB
042 Uchwała Nr 60-2007 z dnia 10 maja 2007 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach. .pdf Plik pdf 135.78 KB
043 Uchwała Nr 61-2007 z dnia 10 maja 2007 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej.pdf Plik pdf 93.82 KB
043a załącznik nr 1 do uchwały Nr 61-07.pdf Plik pdf 63.34 KB
043b załącznik nr 2 do uchwały Nr 61-07.pdf Plik pdf 78.83 KB
044 Uchwała Nr 62-2007 z dnia 24 maja 2007 w sprawie przyjęcia przedłożonego Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki.pdf Plik pdf 89.34 KB
045 Uchwała Nr 63-2007 z dnia 24 maja 2007 w sprawie przyjęcia przedłożonego Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki.pdf Plik pdf 89.79 KB
046 Uchwała Nr 64-2007 z dnia 24 maja 2007 w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z realizacji Gminnego.pdf Plik pdf 88.67 KB
047 Uchwała Nr 65-2007 z dnia 24 maja 2007 w sprawie przyjęcia przedłożonego Sprawozdania z realizacji Gminnego .pdf Plik pdf 87.75 KB
048 Uchwała Nr 66-2007 z dnia 24 maja 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok.pdf Plik pdf 209.95 KB
048a załącznik do uchwały Nr 66-07.pdf Plik pdf 140.95 KB
049 Uchwała Nr 67-2007 z dnia 24 maja 2007w sprawie powołania Komisji ds. naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Placówki .pdf Plik pdf 102.31 KB
050 Uchwała Nr 68-2007 z dnia 24 maja 2007 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Stanisława Palucha .pdf Plik pdf 122.52 KB
051 Uchwała Nr 69-2007 z dnia 5 czerwca 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok.pdf Plik pdf 112.85 KB
051a załącznik do uchwały Nr 69-07.pdf Plik pdf 105.66 KB
052 Uchwała Nr 70-2007 z dnia 5 czerwca 2007 w sprawie wyboru banku na zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego na 2007 rok.pdf Plik pdf 140.41 KB
053 Uchwała Nr 71-2007 z dnia 13 czerwca 2007 w sprawie przyjęcia przedłożonego Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki .pdf Plik pdf 85.33 KB
054 Uchwała Nr 72-2007 z dnia 13 czerwca 2007 w sprawie przyjęcia przedłożonego Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki .pdf Plik pdf 86.69 KB
055 Uchwała Nr 73-2007 z dnia 13 czerwca 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Plik pdf 216.77 KB
055a załącznik do uchwały Nr 73-07.pdf Plik pdf 134.69 KB
056 Uchwała Nr 74-2007 z dnia 13 czerwca 2007w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Placówki Opiekuńczo .pdf Plik pdf 120.07 KB
057 Uchwała Nr 75-2007 z dnia 19 czerwca 2007w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w ramach działu .pdf Plik pdf 218.10 KB
057a załącznik do uchwały Nr 75-07.pdf Plik pdf 98.17 KB
058 Uchwała Nr 76-2007 z dnia 12 lipca 2007 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo.pdf Plik pdf 127.46 KB
058a załącznik do uchwały Nr 76-07.pdf Plik pdf 1.57 MB
059 Uchwała Nr 77-2007 z dnia 12 lipca 2007 w spr. udzielenia upoważnień do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu.pdf Plik pdf 129.24 KB
060 Uchwała Nr 78-2007 z dnia 12 lipca 2007 w sprawie udzielenia upoważnień do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Pow.pdf Plik pdf 141.87 KB
061 Uchwała Nr 79-2007 z dnia 12 lipca 2007zmieniająca uchwałę Nr 125-2004 Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Plik pdf 224.07 KB
061a załącznik nr 1 do uchwały Nr 79-07.pdf Plik pdf 113.99 KB
061b załącznik nr 2 do uchwały Nr 79-07.pdf Plik pdf 116.75 KB
062 Uchwała Nr 80-2007 z dnia 12 lipca 2007w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Plik pdf 128.50 KB
062a załącznik do uchwały Nr 80-07.pdf Plik pdf 147.34 KB
063 Uchwała Nr 81-2007 z dnia 20 lipca 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Plik pdf 110.80 KB
063a załącznik do uchwały Nr 81-07.pdf Plik pdf 91.91 KB
064 Uchwała Nr 82-2007 z dnia 20 lipca 2007 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w P-ślu.pdf Plik pdf 96.64 KB
065 Uchwała Nr 83-2007 z dnia 20 lipca 2007w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu. .pdf Plik pdf 112.93 KB
066 Uchwała Nr 84-2007 z dnia 1 sierpnia 2007w sprawie wyrażenia trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół im. Aleksandra Fredry .pdf Plik pdf 167.73 KB
066a załącznik do uchwały Nr 84-07.pdf Plik pdf 818.93 KB
067 Uchwała Nr 85-2007 z dnia 1 sierpnia 2007 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Zarządu Powiatu Przemyskieg.pdf Plik pdf 114.89 KB
068 Uchwała Nr 86-2007 z dnia 1 sierpnia 2007 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu .pdf Plik pdf 137.79 KB
069 Uchwała Nr 87-2007 z dnia 1 sierpnia 2007 w sprawie przyjęcia do realizacji Protokołu Wykonawczego z dnia 6.07.2007 r.pdf Plik pdf 97.42 KB
069a załącznik do uchwały Nr 87-07.pdf Plik pdf 250.13 KB
070 Uchwała Nr 88-2007 z dnia 1 sierpnia 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok.pdf Plik pdf 115.25 KB
071 Uchwała Nr 89-2007 z dnia 14 sierpnia 2007 w sprawie powołania Komisji ds. wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Domu .pdf Plik pdf 115.73 KB
072 Uchwała Nr 90-2007 z dnia 17 sierpnia 2007 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach..pdf Plik pdf 125.03 KB
073 Uchwała Nr 91-2007 z dnia 17 sierpnia 2007 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu.pdf Plik pdf 135.12 KB
074 Uchwała Nr 92-2007 z dnia 17 sierpnia 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Plik pdf 226.68 KB
074a załącznik do uchwały Nr 92-07.pdf Plik pdf 206.53 KB
075 Uchwała Nr 93-2007 z dnia 17 sierpnia 2007 w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2007.pdf Plik pdf 131.81 KB
075a załącznik do uchwały Nr 93-07.pdf Plik pdf 98.51 KB
076 Uchwała Nr 94-2007 z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Plik pdf 234.38 KB
076a załącznik do uchwały Nr 94-07.pdf Plik pdf 133.40 KB
077 Uchwała Nr 95-2007 z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zmiany określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2007.pdf Plik pdf 124.64 KB
078 Uchwała Nr 96-2007 z dnia 21 sierpnia 2007 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej.pdf Plik pdf 106.61 KB
079 Uchwała Nr 97-2007 z dnia 29 sierpnia 2007 w sprawie powołania Komisji ds. przyjęcia mienia ruchomego.pdf Plik pdf 107.32 KB
080 Uchwała Nr 98-2007 z dnia 29 sierpnia 2007 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej .pdf Plik pdf 121.73 KB
080azałącznik do uchwały Nr 98-07.pdf Plik pdf 322.59 KB
081 Uchwała Nr 99-2007 z dnia 29 sierpnia 2007w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ .pdf Plik pdf 87.26 KB
081azałącznik do uchwały Nr 99-07.pdf Plik pdf 2.64 MB
082 Uchwała Nr 100-2007 z dnia 29 sierpnia 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok.pdf Plik pdf 110.63 KB
082a załącznik do uchwały Nr 100-07.pdf Plik pdf 121.32 KB
083 Uchwała Nr 101-2007 z dnia 11 września 2007 zmieniająca Uchwałę Nr 35-2007 Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Plik pdf 135.20 KB
084 Uchwała Nr 102-2007 z dnia 11 września 2007 w sprawie uchwały dotyczącej wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Przemyski.pdf Plik pdf 90.41 KB
085 Uchwała Nr 103-2007 z dnia 11 września 2007w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2007 rok .pdf Plik pdf 102.37 KB
086 Uchwała Nr 104-2007 z dnia 11 września 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok.pdf Plik pdf 316.49 KB
086a załącznik do uchwały Nr 104-07.pdf Plik pdf 183.35 KB
087 Uchwała Nr 105-2007 z dnia 26 września 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Plik pdf 103.04 KB
087a załącznik do uchwały Nr 105-07.pdf Plik pdf 95.56 KB
088 Uchwała Nr 106-2007 z dnia 26 września 2007w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Plik pdf 150.50 KB
089 Uchwała Nr 107-2007 z dnia 11 września 2007w sprawie zatrudnienia Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej. .pdf Plik pdf 94.78 KB
090 Uchwała Nr 108-2007 z dnia 08 października 2007 w spr. powołania Komisji ds. wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora ZDP.pdf Plik pdf 87.06 KB
091 Uchwała Nr 109-2007 z dnia 08 października 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok.pdf Plik pdf 165.41 KB
091a załącznik do uchwały Nr 109-07.pdf Plik pdf 155.57 KB
092 Uchwała Nr 110-2007 z dnia 19 października 2007w sprawie rozwiązania stosunku pracy z p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatow .pdf Plik pdf 75.99 KB
093 Uchwała Nr 111-2007 z dnia 19 października 2007 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu.pdf Plik pdf 86.10 KB
094 Uchwała Nr 112-2007 z dnia 19 października 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Plik pdf 293.89 KB
094a załącznik do uchwały Nr 112-07.pdf Plik pdf 115.23 KB
095 Uchwała Nr 113-2007 z dnia 19 października 2007 w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2007.pdf Plik pdf 111.48 KB
095a załącznik do uchwały Nr 113-07.pdf Plik pdf 64.33 KB
096 Uchwała Nr 114-2007 z dnia 25 października 2007w spr. zatwierdzenia Programu naprawczego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej .pdf Plik pdf 87.89 KB
097 Uchwała Nr 115-2007 z dnia 07 listopada 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Plik pdf 203.11 KB
097a załącznik do uchwały Nr 115-07.pdf Plik pdf 176.82 KB
098 Uchwała Nr 116-2007 z dnia 13 listopada 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok.pdf Plik pdf 174.03 KB
098a załącznik do uchwały Nr 116-07.pdf Plik pdf 147.59 KB
099 Uchwała Nr 117-2007 z dnia 13 listopada 2007 w spr. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu.pdf Plik pdf 106.09 KB
101 Uchwała Nr 118-2007 z dnia 13 listopada 2007 w spr. upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Zarządu Powiatu Przemyskieg.pdf Plik pdf 87.00 KB
102 Uchwała Nr 119-2007 z dnia 21 listopada 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok.pdf Plik pdf 299.91 KB
102a załącznik do uchwały Nr 119-07.pdf Plik pdf 163.86 KB
103 Uchwała Nr 120-2007 z dnia 29 listopada 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Plik pdf 349.22 KB
103załącznik do uchwały Nr 120-07.pdf Plik pdf 209.60 KB
104 Uchwała Nr 121-2007 z dnia 29 listopada 2007 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007 rok..pdf Plik pdf 96.61 KB
104a załącznik nr 1 do uchwały Nr 121-07.pdf Plik pdf 284.84 KB
104b załącznik nr 2 do uchwały Nr 121-07.pdf Plik pdf 290.09 KB
105 Uchwała Nr 122-2007 z dnia 12 grudnia 2007 w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sprawdzające.pdf Plik pdf 89.54 KB
105a załącznik do uchwały Nr 122-07.pdf Plik pdf 77.63 KB
106 Uchwała Nr 123-2007 z dnia 12 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok.pdf Plik pdf 98.75 KB
106a załącznik do uchwały Nr 123-07.pdf Plik pdf 278.79 KB
107 Uchwała Nr 124-2007 z dnia 18 grudnia 2007w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Plik pdf 102.95 KB
107a załącznik do uchwały Nr 124-07.pdf Plik pdf 297.45 KB
108 Uchwała Nr 125-2007 z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Plik pdf 97.86 KB
108a załącznik do uchwały Nr 125-07.pdf Plik pdf 291.02 KB
3.4.9- SPIS UCHWAŁ ZARZĄDU 2007 ROK.odt Plik txt 16.46 KB
Wygenerowano: 19 maja 2022r. 10:43:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.