Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył2011-02-04
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
001 Uchwała Nr 1-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Plik pdf 122.23 KB
001a załącznik do uchwały Nr 1-06.pdf Plik pdf 131.50 KB
002 Uchwała Nr 2-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2006 rok..pdf Plik pdf 88.99 KB
003 Uchwała Nr 3-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie utworzenia i ustalenia wymiaru etatu na stanowisku Pełnomocnika .pdf Plik pdf 69.09 KB
004 Uchwała Nr 4-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparc.pdf Plik pdf 91.17 KB
005 Uchwała Nr 5-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Piotra Hryniszyn.pdf Plik pdf 87.64 KB
006 Uchwała Nr 6-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie utworzenia i ustalenia wymiaru etatu na stanowisku Pełnomocnika.pdf Plik pdf 66.56 KB
007 Uchwała Nr 7-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Placówki Opiekuńczo.pdf Plik pdf 87.61 KB
008 Uchwała Nr 8-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Wiesława Bembenek.pdf Plik pdf 83.52 KB
009 Uchwała Nr 9-2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Plik pdf 144.51 KB
010 Uchwała Nr 10-2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie powołania komisji ds. odbioru remontu w Korytnikach. .pdf Plik pdf 76.51 KB
011 Uchwała Nr 11-2006 z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr 297-2006 Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Plik pdf 105.15 KB
012 Uchwała Nr 12-2006 z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr 298-2006 Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Plik pdf 103.36 KB
013 Uchwała Nr 13-2006 z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Plik pdf 190.42 KB
013a załącznik do uchwały Nr 13-06.pdf Plik pdf 259.08 KB
014 Uchwała Nr 14-2006 z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2006 rok. .pdf Plik pdf 92.43 KB
015 Uchwała Nr 15-2006 z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy.pdf Plik pdf 75.06 KB
015a załącznik nr 1 do uchwały Nr 15-06.pdf Plik pdf 44.65 KB
015b załącznik nr 2 do uchwały Nr 15-06.pdf Plik pdf 56.39 KB
016 Uchwała Nr 16-2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowaw.pdf Plik pdf 91.54 KB
017 Uchwała Nr 17-2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Marty Chruścickiej.pdf Plik pdf 89.89 KB
018 Uchwała Nr 18-2006 z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Plik pdf 148.73 KB
018a załącznik do uchwały Nr 18-06.pdf Plik pdf 177.33 KB
019 Uchwała Nr 239-2006 z dnia 4 stycznia 2006 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w P-śl.pdf Plik pdf 93.52 KB
020 Uchwała Nr 240-2006 z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Plik pdf 179.52 KB
020a załącznik nr 1 do uchwały Nr 240-06.pdf Plik pdf 292.33 KB
020b załącznik nr 2 do uchwały Nr 240-06.pdf Plik pdf 656.56 KB
020c załącznik nr 3 do uchwały Nr 240-06.pdf Plik pdf 268.94 KB
021 Uchwała Nr 241-2006 z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie powołania Rady Sportu w Powiecie Przemyskim.pdf Plik pdf 155.21 KB
021a załącznik do uchwały Nr 241-06.pdf Plik pdf 190.47 KB
022 Uchwała Nr 242-2006 z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej .pdf Plik pdf 64.74 KB
022a załącznik do uchwały Nr 242-06.pdf Plik pdf 740.80 KB
023 Uchwała Nr 243-2006 z dnia 25 stycznia 2006 w sprawie ustalenia prognozy długu Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.pdf Plik pdf 83.43 KB
023a załącznik do uchwały Nr 243-06.pdf Plik pdf 98.66 KB
024 Uchwała Nr 244-2006 z dnia 3 lutego 2006 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata .pdf Plik pdf 115.89 KB
025 Uchwała Nr 245-2006 z dnia 3 lutego 2006 w sprawie przekazania środka trwałego tj. Biologicznej oczyszczalni ściekó.pdf Plik pdf 67.36 KB
026 Uchwała Nr 246-2006 z dnia 3 lutego 2006 w sprawie upoważnienia Pana Stanisława Jureczko – Dyrektora Zakładu Opieku.pdf Plik pdf 83.93 KB
027 Uchwała Nr 247-2006 z dnia 27 lutego 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Plik pdf 127.46 KB
027a załącznik do uchwały Nr 247-06.pdf Plik pdf 60.10 KB
028 Uchwała Nr 248-2006 z dnia 9 marca 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Plik pdf 73.02 KB
028a załącznik do uchwały Nr 248-06.pdf Plik pdf 59.70 KB
029 Uchwała Nr 249-2006 z dnia 9 marca 2006 zmieniająca Uchwałę Nr 246-2006 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 3.02 .pdf Plik pdf 87.30 KB
030 Uchwała Nr 250-2006 z dnia 20 marca 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Plik pdf 88.89 KB
031 Uchwała Nr 251-2006 z dnia 20 marca 2006 w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do przeprowadzania kontroli.pdf Plik pdf 83.04 KB
032 Uchwała Nr 252-2006 z dnia 20 marca 2006 w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie P.pdf Plik pdf 73.76 KB
032a załącznik do uchwały Nr 252-06.pdf Plik pdf 76.09 KB
033 Uchwała Nr 253-2006 z dnia 28 marca 2006 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku.pdf Plik pdf 82.39 KB
034 Uchwała Nr 254-2006 z dnia 28 marca 2006 w spr. zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Plik pdf 350.76 KB
034a załącznik do uchwały Nr 254-06.pdf Plik pdf 88.04 KB
035 Uchwała Nr 255-2006 z dnia 6 kwietnia 2006 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata .pdf Plik pdf 121.18 KB
036 Uchwała Nr 256-2006 z dnia 6 kwietnia 2006 w sprawie zmiany uchwały Nr 22-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Plik pdf 79.78 KB
036a załącznik do uchwały Nr 256-06.pdf Plik pdf 88.96 KB
037 Uchwała Nr 257-2006 z dnia 18 kwietnia 2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ.pdf Plik pdf 80.84 KB
038 Uchwała Nr 258-2006 z dnia 25 kwietnia 2006 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedago.pdf Plik pdf 65.50 KB
039 Uchwała Nr 259-2006 z dnia 9 maja 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Plik pdf 175.08 KB
039a załącznik do uchwały Nr 259-06.pdf Plik pdf 133.65 KB
040 Uchwała Nr 260-2006 z dnia 9 maja 2006 zmieniająca zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilita.pdf Plik pdf 150.07 KB
041 Uchwała Nr 261-2006 z dnia 9 maja 2006 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska .pdf Plik pdf 101.67 KB
041a załącznik do uchwały Nr 261-06.pdf Plik pdf 64.82 KB
042 Uchwała Nr 262-2006 z dnia 9 maja 2006 w spr. upoważnienia specjalisty ds. gospodarczych i administracyjnych w DPS.pdf Plik pdf 65.55 KB
043 Uchwała Nr 263-2006 z dnia 17 maja 2006 w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do powołania przewodniczącego .pdf Plik pdf 72.09 KB
044 Uchwała Nr 264-2006 z dnia 17 maja 2006 w sprawie zrzeczenia się przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Przemyślu.pdf Plik pdf 93.04 KB
045 Uchwała Nr 265-2006 z dnia 17 maja 2006 w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu.pdf Plik pdf 54.34 KB
046 Uchwała Nr 266-2006 z dnia 17 maja 2006 w sprawie określenia zadań remontowych przyjętych w budżecie Powiatu Przemy.pdf Plik pdf 84.41 KB
047 Uchwała Nr 267-2006 z dnia 17 maja 2006 w spr. powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania .pdf Plik pdf 157.12 KB
048 Uchwała Nr 268-2006 z dnia 31 maja 2006 w spr. zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Plik pdf 164.06 KB
048a załącznik do uchwały Nr 268-06.pdf Plik pdf 56.69 KB
049 Uchwała Nr 269-2006 z dnia 13 czerwca 2006 w sprawie określenia planu dofinansowania form kształcenia .pdf Plik pdf 119.83 KB
050 Uchwała Nr 270-2006 z dnia 13 czerwca 2006 w spr. wyrażenia zgody na najem pomieszczeń na okres powyżej trzech lat.pdf Plik pdf 73.30 KB
051 Uchwała Nr 271-2006 z dnia 13 czerwca 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Plik pdf 85.02 KB
052 Uchwała Nr 272-2006 z dnia 21 czerwca 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Plik pdf 104.64 KB
053 Uchwała Nr 273-2006 z dnia 21 czerwca 2006 zmieniająca Uchwałę Nr 167-2005 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 4.03.pdf Plik pdf 83.40 KB
054 Uchwała Nr 274-2006 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Plik pdf 200.42 KB
055 Uchwała Nr 275-2006 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania.pdf Plik pdf 158.13 KB
056 Uchwała Nr 276-2006 z dnia 10 lipca 2006 w sprawie upoważnień do składania oświadczeń woli .pdf Plik pdf 77.97 KB
057 Uchwała Nr 277-2006 z dnia 27 lipca 2006 w spr. określenia wzorów załączników służących do sporządzania projektów.pdf Plik pdf 115.37 KB
057a załącznik nr 1 do uchwały Nr 277-06.pdf Plik pdf 105.17 KB
057b załącznik nr 2 do uchwały Nr 277-06.pdf Plik pdf 55.02 KB
057c załącznik nr 3 do uchwały Nr 277-06.pdf Plik pdf 76.23 KB
057d załącznik nr 4 do uchwały Nr 277-06.pdf Plik pdf 77.71 KB
057e załącznik nr 5 do uchwały Nr 277-06.pdf Plik pdf 82.63 KB
057f załącznik nr 6 do uchwały Nr 277-06.pdf Plik pdf 87.91 KB
057g załącznik nr 7 do uchwały Nr 277-06.pdf Plik pdf 57.11 KB
057h załącznik nr 8 do uchwały Nr 277-06.pdf Plik pdf 176.68 KB
057i załącznik nr 9 do uchwały Nr 277-06.pdf Plik pdf 228.85 KB
057j załącznik nr 10 do uchwały Nr 277-06.pdf Plik pdf 198.56 KB
057k załącznik nr 11 do uchwały Nr 277-06.pdf Plik pdf 89.59 KB
057l załącznik nr 12 do uchwały Nr 277-06.pdf Plik pdf 80.14 KB
058 Uchwała Nr 278-2006 z dnia 27 lipca 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Plik pdf 81.99 KB
058a załącznik do uchwały Nr 278-06.pdf Plik pdf 84.29 KB
059 Uchwała Nr 279-2006 z dnia 4 sierpnia 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Plik pdf 142.39 KB
059a załącznik do uchwały Nr 279-06.pdf Plik pdf 65.78 KB
060 Uchwała Nr 280-2006 z dnia 10 sierpnia 2006 w sprawie upoważnienia Kierowników samorządowych jednostek budżetowych.pdf Plik pdf 82.38 KB
061 Uchwała Nr 281-2006 z dnia 25 sierpnia 2006 zmieniająca uchwałę Nr 125-2004 r. Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Plik pdf 258.57 KB
061a załącznik do uchwały Nr 281-06.pdf Plik pdf 73.92 KB
062 Uchwała Nr 282-2006 z dnia 25 sierpnia 2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli .pdf Plik pdf 79.83 KB
063 Uchwała Nr 283-2006 z dnia 25 sierpnia 2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli.pdf Plik pdf 80.27 KB
064 Uchwała Nr 284-2006 z dnia 25 sierpnia 2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli.pdf Plik pdf 80.72 KB
065 Uchwała Nr 285-2006 z dnia 25 sierpnia 2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli.pdf Plik pdf 71.10 KB
066 Uchwała Nr 286-2006 z dnia 25 sierpnia 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Plik pdf 165.66 KB
066a załącznik do uchwały Nr 286-06.pdf Plik pdf 51.59 KB
067 Uchwała Nr 287-2006 z dnia 25 sierpnia 2006 w sprawie ustalenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.pdf Plik pdf 81.70 KB
067a załącznik do uchwały Nr 287-06.pdf Plik pdf 725.60 KB
068 Uchwała Nr 288-2006 z dnia 6 września 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Plik pdf 76.91 KB
068a załącznik do uchwały Nr 288-06.pdf Plik pdf 58.50 KB
069 Uchwała Nr 289-2006 z dnia 14 września 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Plik pdf 199.23 KB
069a załącznik do uchwały Nr 289-06.pdf Plik pdf 79.66 KB
070 Uchwała Nr 290-2006 z dnia 3 października 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Plik pdf 203.24 KB
071 Uchwała Nr 291-2006 z dnia 3 października 2006 zmieniająca uchwałę Nr 125-2004 r. Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Plik pdf 64.77 KB
071a załącznik do uchwały Nr 291-06.pdf Plik pdf 73.74 KB
072 Uchwała Nr 292-2006 z dnia 18 października 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Plik pdf 414.11 KB
072a załącznik do uchwały Nr 292-06.pdf Plik pdf 189.15 KB
073 Uchwała Nr 293-2006 z dnia 18 października 2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia .pdf Plik pdf 159.43 KB
074 Uchwała Nr 294-2006 z dnia 18 października 2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia.pdf Plik pdf 138.75 KB
075 Uchwała Nr 295-2006 z dnia 26 października 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Plik pdf 142.86 KB
076 Uchwała Nr 296-2006 z dnia 26 października 2006 w sprawie wyboru banku na zaciągnięcie kredytu .pdf Plik pdf 112.56 KB
077 Uchwała Nr 297-2006 z dnia 6 listopada 2006 w sprawie powołania komisji stypendialnej.pdf Plik pdf 100.39 KB
078 Uchwała Nr 298-2006 z dnia 6 listopada 2006 w sprawie powołania komisji stypendialnej.pdf Plik pdf 99.17 KB
079 Uchwała Nr 299-2006 z dnia 6 listopada 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Plik pdf 330.10 KB
079a załącznik do uchwały Nr 299-06.pdf Plik pdf 100.20 KB
080 Uchwała Nr 300-2006 z dnia 6 listopada 2006 w sprawie zmiany uchwały nr 24-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Plik pdf 67.87 KB
080a załącznik do uchwały Nr 300-06.pdf Plik pdf 57.09 KB
081 Uchwała Nr 301-2006 z dnia 6 listopada 2006 w spr. wyrażenia zgody na najem pomieszczeń na okres powyżej trzech lat.pdf Plik pdf 69.76 KB
082 Uchwała Nr 302-2006 z dnia 6 listopada 2006 w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2006 rok. .pdf Plik pdf 75.33 KB
083 Uchwała Nr 303-2006 z dnia 17 listopada 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Plik pdf 118.28 KB
084 Uchwała Nr 304-2006 z dnia 17 listopada 2006 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Specjalistycznego Ośrodka .pdf Plik pdf 81.53 KB
085 Uchwała Nr 305-2006 z dnia 22 listopada 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Plik pdf 170.25 KB
085a załącznik do uchwały Nr 305-06.pdf Plik pdf 93.05 KB
086 Uchwała Nr 306-2006 z dnia 29 listopada 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Plik pdf 287.42 KB
086a załącznik do uchwały Nr 306-06.pdf Plik pdf 101.70 KB
087 Uchwała Nr 307-2006 z dnia 29 listopada 2006 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 204-2006 Zarządu Powiatu Przemyskieg.pdf Plik pdf 84.19 KB
088 Uchwała Nr 308-2006 z dnia 29 listopada 2006 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.pdf Plik pdf 79.62 KB
089 Uchwała Nr 309-2006 z dnia 29 listopada 2006 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.pdf Plik pdf 78.17 KB
3.4.8- SPID UCHWAŁ ZARZĄDU 2006 ROK.odt Plik txt 16.10 KB
Wygenerowano: 20 stycznia 2022r. 06:53:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.