Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył2011-02-04
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
001 Uchwała Nr 1-2002 z dnia 11 stycznia 2002.w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego ..pdf Plik pdf 115.46 KB
001a załącznik nr 1 do uchwały Nr 1-02.pdf Plik pdf 293.01 KB
001b załącznik nr 2 do uchwały Nr 1-02.pdf Plik pdf 647.67 KB
002 Uchwała Nr 2-2002 z dnia 11 stycznia 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku... .pdf Plik pdf 197.53 KB
002a załącznik nr 1 do uchwały Nr 2-02.pdf Plik pdf 88.27 KB
002b załącznik nr 2 do uchwały Nr 2-02.pdf Plik pdf 78.37 KB
002c załącznik nr 3 do uchwały Nr 2-02.pdf Plik pdf 105.46 KB
003 Uchwała Nr 3-2002 z dnia 31 stycznia 2002.w sprawie określenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu na .pdf Plik pdf 74.09 KB
003a załącznik nr 1 do uchwały Nr 3-02.pdf Plik pdf 127.44 KB
003b załącznik nr 2 do uchwały Nr 3-02.pdf Plik pdf 320.05 KB
003c załącznik nr 3 do uchwały Nr 1-02.pdf Plik pdf 300.88 KB
004 Uchwała Nr 4-2002 z dnia 31 stycznia 2002.w sprawie ustalenia prognozy długu Powiatu Przemyskiego na dzień 31 grud .pdf Plik pdf 72.17 KB
004a załącznik do uchwały Nr 4-02.pdf Plik pdf 65.96 KB
005 Uchwała Nr 5-2002 z dnia 31 stycznia 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku....pdf Plik pdf 78.77 KB
006 Uchwała Nr 6-2002 z dnia 27 lutego 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku ... .pdf Plik pdf 90.82 KB
006a załącznik do uchwały Nr 6-01.pdf Plik pdf 84.18 KB
007 Uchwała Nr 7-2002 z dnia 27 lutego 2002. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2002 roku. .pdf Plik pdf 96.27 KB
007a załącznik do uchwały Nr 7-01.pdf Plik pdf 72.80 KB
008 Uchwała Nr 8-2002 z dnia 27 lutego 2002.w sprawie udziału członków Zarządu w komisjach przetargowych.pdf Plik pdf 78.26 KB
009 Uchwała Nr 9-2002 z dnia 27 lutego 2002.w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do powołania przewodniczącego komi .pdf Plik pdf 72.77 KB
010 Uchwała Nr 10-2002 z dnia 20 marca 2002.w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej ... .pdf Plik pdf 72.06 KB
010a załącznik do uchwały Nr 10-02.pdf Plik pdf 710.90 KB
011 Uchwała Nr 11-2002 z dnia 20 marca 2002. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku ...pdf Plik pdf 96.43 KB
011a załącznik do uchwały Nr 11-02.pdf Plik pdf 89.51 KB
012 Uchwała Nr 12-2002 z dnia 20 marca 2002.w sprawie określenia ujednoliconego planu kont dla Powiatu Przemyskiego.. .pdf Plik pdf 550.48 KB
013 Uchwała Nr 13-2002 z dnia 8 kwietnia 2002.w sprawie regulaminu konkursu do wyłonienia kandydatów na stanowisko dyr .pdf Plik pdf 66.21 KB
013a załącznik do uchwały Nr 13-02.pdf Plik pdf 350.96 KB
014 Uchwała Nr 14-2002 z dnia 8 kwietnia 2002.w sprawie lokowania wolnych środków Powiatowego Funduszu Zasobem Geod.. .pdf Plik pdf 73.46 KB
015 Uchwała Nr 15-2002 z dnia 8 kwietnia 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku... .pdf Plik pdf 89.64 KB
016 Uchwała Nr 16-2002 z dnia 24 kwietnia 2002.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i pokryciu st .pdf Plik pdf 70.36 KB
017 Uchwała Nr 17-2002 z dnia 24 kwietnia 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku.. .pdf Plik pdf 86.68 KB
017a załącznik do uchwały Nr 17-02.pdf Plik pdf 69.94 KB
018 Uchwała Nr 18-2002 z dnia 15 maja 2002.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i osiągniętej .. .pdf Plik pdf 72.55 KB
019 Uchwała Nr 19-2002 z dnia 15 maja 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku ... .pdf Plik pdf 272.95 KB
019a załącznik nr 1 do uchwały Nr 19-02 .pdf Plik pdf 77.76 KB
019b załącznik nr 2 do uchwały Nr 19-02 .pdf Plik pdf 95.40 KB
019c załącznik nr 3 do uchwały Nr 19-02 .pdf Plik pdf 137.76 KB
020 Uchwała Nr 20-2002 z dnia 15 maja 2002.w sprawie lokowania wolnych środków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjny .pdf Plik pdf 71.73 KB
021 Uchwała Nr 21-2002 z dnia 15 maja 2002.w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu ... .pdf Plik pdf 94.28 KB
022 Uchwała Nr 22-2002 z dnia 11 czerwca 2002.w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2002 rok. .pdf Plik pdf 74.28 KB
022a załącznik nr 1 do uchwały Nr 22-02.pdf Plik pdf 126.10 KB
022b załącznik nr 2 do uchwały Nr 22-02.pdf Plik pdf 317.37 KB
023 Uchwała Nr 23-2002 z dnia 11 czerwca 2002.w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego Uchwały Nr. XX-2449-2002 .pdf Plik pdf 92.61 KB
024 Uchwała Nr 24-2002 z dnia 11 czerwca 2002.w sprawie lokowania wolnych środków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodez...pdf Plik pdf 71.08 KB
025 Uchwała Nr 25-2002 z dnia 11 czerwca 2002. w sprawie lokowania wolnych środków z rachunku „Środka specjalnego” ...pdf Plik pdf 69.38 KB
026 Uchwała Nr 26-2002 z dnia 11 czerwca 2002.w sprawie zaakceptowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa .. .pdf Plik pdf 360.56 KB
027 Uchwała Nr 27-2002 z dnia 11 czerwca 2002.zmieniająca Uchwałę Nr. 13-2002 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia....pdf Plik pdf 131.72 KB
028 Uchwała Nr 28-2002 z dnia 27 czerwca 2002.w sprawie uchylenia uchwały Nr 252002 Zarządu Powiatu w Przemyślu .. .pdf Plik pdf 79.78 KB
029 Uchwała Nr 29-2002 z dnia 27 czerwca 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związk... .pdf Plik pdf 157.60 KB
029a załącznik nr 1 do uchwały Nr 29-02.pdf Plik pdf 56.32 KB
029b załącznik nr 2 do uchwały Nr 29-02.pdf Plik pdf 76.69 KB
030 Uchwała Nr 30-2002 z dnia 17 lipca 2002.na podstawie 61 ust.1 Statutu Powiatu Przemyskiego Zarząd Powiatu uchwala ..pdf Plik pdf 58.28 KB
031 Uchwała Nr 31-2002 z dnia 17 lipca 2002. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających...pdf Plik pdf 83.51 KB
032 Uchwała Nr 32-2002 z dnia 17 lipca 2002.w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dokonanie wyboru banku ....pdf Plik pdf 96.46 KB
033 Uchwała Nr 33-2002 z dnia 17 lipca 2002.w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zaciąganie kredytu bankoweg .pdf Plik pdf 119.79 KB
034 Uchwała Nr 34-2002 z dnia 17 lipca 2002.w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy...pdf Plik pdf 62.48 KB
034a załącznik do uchwały Nr 34-02.pdf Plik pdf 1,019.76 KB
035 Uchwała Nr 35-2002 z dnia 17 lipca 2002.w sprawie powołania komisji ds. przejęcia po likwidowanym Samodzielnym ....pdf Plik pdf 80.13 KB
036 Uchwała Nr 36-2002 z dnia 30 lipca 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku ... .pdf Plik pdf 126.74 KB
036a załącznik nr 1do uchwały Nr 36-02.pdf Plik pdf 69.75 KB
036b załącznik nr 2 do uchwały Nr 36-02.pdf Plik pdf 68.32 KB
037 Uchwała Nr 37-2002 z dnia 20 sierpnia 2002.w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dubiecku.. .pdf Plik pdf 75.49 KB
038 Uchwała Nr 38-2002 z dnia 20 sierpnia 2002.w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. A. Fredry...pdf Plik pdf 77.60 KB
039 Uchwała Nr 39-2002 z dnia 28 sierpnia 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku.. .pdf Plik pdf 177.04 KB
039a załącznik nr 1 do uchwały Nr 39-02.pdf Plik pdf 61.17 KB
039b załącznik nr 2 do uchwały Nr 39-02.pdf Plik pdf 137.51 KB
039c załącznik nr 3 do uchwały Nr 39-02.pdf Plik pdf 56.69 KB
040 Uchwała Nr 40-2002 z dnia 28 sierpnia 2002.w sprawie określenia regulaminu dysponowania środkami na wspieranie .. .pdf Plik pdf 291.99 KB
041 Uchwała Nr 41-2002 z dnia 28 sierpnia 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku . .pdf Plik pdf 94.32 KB
041a załącznik do uchwały Nr 41-02.pdf Plik pdf 159.06 KB
042 Uchwała Nr 42-2002 z dnia 17 września 2002. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w ramach działu...pdf Plik pdf 88.88 KB
042a załącznik do uchwały Nr 42-02.pdf Plik pdf 68.22 KB
043 Uchwała Nr 43-2002 z dnia 25 września 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku.. .pdf Plik pdf 92.37 KB
044 Uchwała Nr 44-2002 z dnia 2 października 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok .. .pdf Plik pdf 186.87 KB
044a załącznik nr 1 do uchwały Nr 44-02.pdf Plik pdf 53.09 KB
044b załącznik nr 2 do uchwały Nr 44-02.pdf Plik pdf 94.94 KB
045 Uchwała Nr 45-2002 z dnia 23 października 2002.w sprawie zaskarżenia postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie... .pdf Plik pdf 61.93 KB
046 Uchwała Nr 46-2002 z dnia 23 października 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok ... .pdf Plik pdf 178.90 KB
046a załącznik nr 1 do uchwały Nr 46-02.pdf Plik pdf 75.93 KB
046b załącznik nr 2 do uchwały Nr 46-02.pdf Plik pdf 130.94 KB
047 Uchwała Nr 47-2002 z dnia 23 października 2002.w sprawie ustalenia zasad dzierżawy w roku 2003 części działki ... .pdf Plik pdf 207.54 KB
048 Uchwała Nr 48-2002 z dnia 30 października 2002.w sprawie powierzenia P. Stanisławowi Rogale obowiązków likwidatora .pdf Plik pdf 61.15 KB
049 Uchwała Nr I-2002 z dnia 27 listopada 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego . .pdf Plik pdf 203.43 KB
049a załącznik nr 1 do uchwały Nr I-02.pdf Plik pdf 64.70 KB
049b załącznik nr 2 do uchwały Nr I-02.pdf Plik pdf 163.76 KB
050 Uchwała Nr II-2002 z dnia 27 listopada 2002.w sprawie powołania Dyrektora Domu Pomocy Społec .pdf Plik pdf 58.29 KB
051 Uchwała Nr III-2002 z dnia 4 grudnia 2002.w sprawie potwierdzenia dokonania czynności zaw... .pdf Plik pdf 67.50 KB
052 Uchwała Nr IV-2002 z dnia 4 grudnia 2002.w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek orga.. .pdf Plik pdf 116.73 KB
053 Uchwała Nr V-2002 z dnia 4 grudnia 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego ... .pdf Plik pdf 222.01 KB
053a załącznik nr 1 do uchwały Nr V-02.pdf Plik pdf 86.10 KB
053b załącznik nr 2 do uchwały Nr V-02.pdf Plik pdf 143.13 KB
054 Uchwała Nr VI-2002 z dnia 13 grudnia 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego.. .pdf Plik pdf 116.64 KB
054a załącznik do uchwały Nr VI-02.pdf Plik pdf 176.13 KB
055 Uchwała Nr VII-2002 z dnia 17 grudnia 2002.w sprawie zaskarżenia postanowienia Sądu Rejonow. .pdf Plik pdf 75.49 KB
056 Uchwała Nr VIII-2002 z dnia 31 grudnia 2002.w sprawie wniosku o przeprowadzenie kontroli ...pdf Plik pdf 64.20 KB
057 Uchwała Nr IX-2002 z dnia 31 grudnia 2002. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego...pdf Plik pdf 101.44 KB
057a załącznik do uchwały Nr IX-02.pdf Plik pdf 189.78 KB
3.4.4-SPIS UCHWAŁ ZARZĄDU 2002 ROK I KADENCJA.odt Plik txt 16.98 KB
Wygenerowano: 20 stycznia 2022r. 05:26:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.