Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył2011-02-07
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
001 Uchwała Nr 1-2001 z dnia 3 stycznia 2001r.w sprawie powołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach .pdf Plik pdf 56.33 KB
002 Uchwała Nr 2-2001 z dnia 10 stycznia 2001r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ... .pdf Plik pdf 64.75 KB
003 Uchwała Nr 3-2001 z dnia 10 stycznia 2001r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów .... .pdf Plik pdf 69.63 KB
004 Uchwała Nr 4-2001 z dnia 24 stycznia 2001r.w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim .pdf Plik pdf 57.94 KB
005 Uchwała Nr 5-2001 z dnia 15 lutego 2001r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagog.pdf Plik pdf 69.78 KB
006 Uchwała Nr 6-2001 z dnia 15 lutego 2001r.w sprawie powołania Komisji ds przejęcia do Samodzielnego Publicznego....pdf Plik pdf 78.62 KB
007 Uchwała Nr 7-2001 z dnia 15 lutego 2001r.w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Przem... .pdf Plik pdf 78.02 KB
008 Uchwała Nr 8-2001 z dnia 1 marca 2001r .w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do powołania przewodniczącego... .pdf Plik pdf 64.41 KB
009 Uchwała Nr 9-2001 z dnia 1 marca 2001r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej .. .pdf Plik pdf 66.36 KB
009a załącznik do uchwały Nr 9-01.pdf Plik pdf 828.08 KB
010 Uchwała Nr 10-2001 z dnia 13 marca 2001r.w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dok.. .pdf Plik pdf 59.30 KB
010załącznik do uchwały Nr 10-01.pdf Plik pdf 1.04 MB
011 Uchwała Nr 11-2001 z dnia 25 marca 2001r.w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na 2001 rok. .pdf Plik pdf 100.13 KB
011a załącznik nr 1 do uchwały Nr 11-01.pdf Plik pdf 282.41 KB
011b załącznik nr 2 do uchwały Nr 11-01.pdf Plik pdf 712.32 KB
011c załącznik nr 3 do uchwały Nr 11-01.pdf Plik pdf 328.45 KB
012 Uchwała Nr 12-2001 z dnia 22 marca 2001r.w sprawie powołania P. Dominika Cebeńko na dyrektora Domu Pomocy Społec....pdf Plik pdf 59.63 KB
013 Uchwała Nr 13-2001 z dnia 22 marca 2001r.w sprawie uznania za konieczne wszczęcia procedury likwidacji Samodziel....pdf Plik pdf 56.48 KB
014 Uchwała Nr 14-2001 z dnia 12 kwietnia 2001r.w sprawie ustalenia prognozy długu Powiatu Przemyskiego na dzień 31 gr .pdf Plik pdf 64.79 KB
014a załącznik do uchwały Nr 14-01.pdf Plik pdf 54.73 KB
015 Uchwała Nr 15-2001 z dnia 12 kwietnia 2001r. w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gmin.pdf Plik pdf 73.72 KB
016 Uchwała Nr 16-2001 z dnia 12 kwietnia 2001r.w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg .pdf Plik pdf 118.84 KB
016a załącznik do uchwały Nr 16-01.pdf Plik pdf 59.98 KB
017 Uchwała Nr 17-2001 z dnia 26 kwietnia 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu przemyskiego na 2001 rok w związku .pdf Plik pdf 73.00 KB
018 Uchwała Nr 18-2001 z dnia 16 maja 2001r.w sprawie powołania Komisji ds przejęcia od Samodzielnego Publicznego Zesp .pdf Plik pdf 137.25 KB
019 Uchwała Nr 19-2001 z dnia 16 maja 2001r.w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gm. Krzy .pdf Plik pdf 60.94 KB
020 Uchwała Nr 20-2001 z dnia 16 maja 2001r. w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie D.pdf Plik pdf 60.70 KB
021 Uchwała Nr 21-2001 z dnia 16 maja 2001r. w sprawie określenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu ....pdf Plik pdf 65.39 KB
021a załącznik nr 1 do uchwały Nr 21-01.pdf Plik pdf 119.31 KB
021b załącznik nr 2 do uchwały Nr 21-01.pdf Plik pdf 268.02 KB
022 Uchwała Nr 22-2001 z dnia 16 maja 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 w związku ze zmian .pdf Plik pdf 194.84 KB
022a załącznik nr 1 do uchwały Nr 22-01.pdf Plik pdf 97.13 KB
022b załącznik nr 2 do uchwały Nr 22-01.pdf Plik pdf 80.46 KB
022c załącznik nr 3 do uchwały Nr 22-01.pdf Plik pdf 156.89 KB
023 Uchwała Nr 23-2001 z dnia 16 maja 2001r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku .pdf Plik pdf 60.50 KB
024 Uchwała Nr 24-2001 z dnia 16 maja 2001r.w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Przemyskiego do prac .pdf Plik pdf 133.90 KB
025 Uchwała Nr 25-2001 z dnia 30 maja 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku ... .pdf Plik pdf 183.57 KB
025a załącznik nr 1 do uchwały Nr 25-01.pdf Plik pdf 71.55 KB
025b załącznik nr 2 do uchwały Nr 25-01.pdf Plik pdf 63.37 KB
025c załącznik nr 3 do uchwały Nr 25-01.pdf Plik pdf 95.08 KB
026 Uchwała Nr 26-2001 z dnia 30 maja 2001r.w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w banku .... .pdf Plik pdf 63.37 KB
027 Uchwała Nr 27-2001 z dnia 30 maja 2001r.w sprawie zaakceptowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa ... .pdf Plik pdf 1.96 MB
028 Uchwała Nr 28-2001 z dnia 12 czerwca 2001r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli .. .pdf Plik pdf 62.67 KB
029 Uchwała Nr 29-2001 z dnia 12 czerwca 2001r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów sz.. .pdf Plik pdf 64.49 KB
030 Uchwała Nr 30-2001 z dnia 26 czerwca 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku.. .pdf Plik pdf 170.94 KB
030a załącznik nr 1 do uchwały Nr 30-01.pdf Plik pdf 54.90 KB
030b załącznik nr 2 do uchwały Nr 30-01.pdf Plik pdf 140.73 KB
030c załącznik nr 3 do uchwały Nr 30-01.pdf Plik pdf 65.53 KB
031 Uchwała Nr 31-2001 z dnia 26 czerwca 2001r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających .pdf Plik pdf 76.10 KB
032 Uchwała Nr 32-2001 z dnia 26 czerwca 2001r.w sprawie zaakceptowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa P .pdf Plik pdf 0.00 KB
033 Uchwała Nr 33-2001 z dnia 29 czerwca 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku ...pdf Plik pdf 65.43 KB
034 Uchwała Nr 34-2001 z dnia 2 lipca 2001r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego . .pdf Plik pdf 63.98 KB
035 Uchwała Nr 35-2001 z dnia 2 lipca 2001r.w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w banku nie .. .pdf Plik pdf 66.60 KB
036 Uchwała Nr 36-2001 z dnia 12 lipca 2001r.w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg Po .pdf Plik pdf 68.08 KB
036a załącznik do uchwały Nr 36-01.pdf Plik pdf 60.03 KB
037 Uchwała Nr 37-2001 z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Powi.pdf Plik pdf 63.58 KB
037a załącznik do uchwały Nr 37-01.pdf Plik pdf 0.00 KB
038 Uchwała Nr 38-2001 z dnia 12 lipca 2001r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół .pdf Plik pdf 86.36 KB
039 Uchwała Nr 39-2001 z dnia 12 lipca 2001r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w Pow .pdf Plik pdf 80.22 KB
040 Uchwała Nr 40-2001 z dnia 31 lipca 2001r.w sprawie udzielenia upoważnienia..pdf Plik pdf 64.74 KB
041 Uchwała Nr 41-2001 z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku ze .pdf Plik pdf 293.24 KB
041a załączniknr 1 do uchwały Nr 41-01.pdf Plik pdf 84.17 KB
041b załącznik nr 2 do uchwały Nr 41-01.pdf Plik pdf 168.00 KB
041c załącznik nr 3 do uchwały Nr 41-01.pdf Plik pdf 136.09 KB
042 Uchwała Nr 42-2001 z dnia 29 sierpnia 2001r.w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu ba .pdf Plik pdf 98.42 KB
042a załącznik do uchwały Nr 42-01.pdf Plik pdf 0.00 KB
043 Uchwała Nr 43-2001 z dnia 29 sierpnia 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku. .pdf Plik pdf 88.13 KB
044 Uchwała Nr 44-2001 z dnia 29 sierpnia 2001r.w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w banku .. .pdf Plik pdf 64.63 KB
045 Uchwała Nr 45-2001 z dnia 29 sierpnia 2001r.w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych .. .pdf Plik pdf 71.29 KB
046 Uchwała Nr 46-2001 z dnia 5 września 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 w związku ze.. .pdf Plik pdf 156.82 KB
046a załącznik nr 1 do uchwały Nr 46-01.pdf Plik pdf 52.58 KB
046b załącznik nr 2 do uchwały Nr 46-01.pdf Plik pdf 50.05 KB
046c załącznik nr 3 do uchwały Nr 46-01.pdf Plik pdf 53.69 KB
047 Uchwała Nr 47-2001 z dnia 24 września 2001r.w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu .. .pdf Plik pdf 121.64 KB
047a załącznik do uchwały Nr 47-01.pdf Plik pdf 559.53 KB
048 Uchwała Nr 48-2001 z dnia 24 września 2001r. w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym kredytu w rachunku bieżącym ..pdf Plik pdf 61.73 KB
049 Uchwała Nr 49-2001 z dnia 24 września 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku...pdf Plik pdf 155.30 KB
049a załącznik nr 1 do uchwały Nr 49-01.pdf Plik pdf 43.41 KB
049b załącznik nr 2 do uchwały Nr 49-01.pdf Plik pdf 86.98 KB
049c załącznik nr 3 do uchwały Nr 49-01.pdf Plik pdf 53.40 KB
050 Uchwała Nr 50-2001 z dnia 26 września 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku .pdf Plik pdf 154.18 KB
050a załącznik nr 1 do uchwały Nr 50-01.pdf Plik pdf 62.82 KB
050b załącznik nr 2 do uchwały Nr 50-01.pdf Plik pdf 79.39 KB
051 Uchwała Nr 51-2001 z dnia 26 września 2001r.w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w banku .. .pdf Plik pdf 63.95 KB
052 Uchwała Nr 52-2001 z dnia 26 września 2001r.w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w banku ....pdf Plik pdf 62.52 KB
053 Uchwała Nr 53-2001 z dnia 24 października 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok .... .pdf Plik pdf 171.47 KB
053a załącznik nr 1 do uchwały Nr 53-01.pdf Plik pdf 41.88 KB
053b załącznik nr 2 do uchwały Nr 53-01.pdf Plik pdf 160.73 KB
054 Uchwała Nr 54-2001 z dnia 24 października 2001r.w sprawie zaakceptowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Staros .pdf Plik pdf 297.62 KB
055 Uchwała Nr 55-2001 z dnia 7 listopada 2001r.w sprawie wdrożenia „Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie”....pdf Plik pdf 67.94 KB
056 Uchwała Nr 56-2001 z dnia 13 listopada 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku .pdf Plik pdf 192.01 KB
056a załącznik nr 1 do uchwały Nr 56-01.pdf Plik pdf 59.21 KB
056b załącznik nr 2 do uchwały Nr 56-01.pdf Plik pdf 60.69 KB
056c załącznik nr 3 do uchwały Nr 56-01.pdf Plik pdf 65.70 KB
057 Uchwała Nr 57-2001 z dnia 28 listopada 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku .pdf Plik pdf 162.35 KB
057a załącznik nr 1 do uchwały Nr 57-01.pdf Plik pdf 49.99 KB
057b załącznik nr 2 do uchwały Nr 57-01.pdf Plik pdf 89.53 KB
058 Uchwała Nr 58-2001 z dnia 28 listopada 2001r.w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu ... .pdf Plik pdf 69.87 KB
058a załącznik nr 1 do uchwały Nr 58-01.pdf Plik pdf 195.89 KB
058b załącznik nr 2 do uchwały Nr 58-01.pdf Plik pdf 321.26 KB
059 Uchwała Nr 59-2001 z dnia 12 grudnia 2001r.w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym kredytu w rachunku bieżącym ....pdf Plik pdf 75.06 KB
060a załącznik nr 1 do uchwały Nr 60-01.pdf Plik pdf 47.21 KB
060b załącznik nr 2 do uchwały Nr 60-01.pdf Plik pdf 250.69 KB
061 Uchwała Nr 61-2001 z dnia 20 grudnia 2001r.w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2001 roku...pdf Plik pdf 102.35 KB
062Uchwała Nr 62-2001 z dnia 20 grudnia 2001r.w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do dokonania czynn.. .pdf Plik pdf 71.12 KB
063 Uchwała Nr 63-2001 z dnia 31 grudnia 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku.. .pdf Plik pdf 142.65 KB
063a załącznik do uchwały Nr 63-01.pdf Plik pdf 158.39 KB
3.4.3- SPIS UCHWAŁ ZARZĄDU 2001 ROK.odt Plik txt 14.08 KB
60 Uchwała Nr 60-2001 z dnia 20 grudnia 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku ...pdf Plik pdf 177.91 KB
Wygenerowano: 19 maja 2022r. 10:26:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.