Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył2011-02-07
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
001 Uchwała Nr 1-2000 z dnia 31 stycznia 2000r.w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu .pdf Plik pdf 90.62 KB
002 Uchwała Nr 2-2000 z dnia 9 lutego 2000r.w sprawie odwołania P. Jana Błotnickiego ze stanowiska dyrektora SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przemyślu .pdf Plik pdf 33.06 KB
003 Uchwała Nr 3-2000 z dnia 16 lutego 2000r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na rok 2000.pdf Plik pdf 55.25 KB
003a załącznik nr 1 do uchwały Nr 3-00.pdf Plik pdf 145.58 KB
003b załącznik nr 2 do uchwały Nr 3-00.pdf Plik pdf 287.71 KB
003c załącznik nr 3 do uchwały Nr 3-00.pdf Plik pdf 97.81 KB
003d załącznik nr 4 do uchwały Nr 3-00.pdf Plik pdf 92.69 KB
004 Uchwała nr 4-2000 z dnia 16 lutego 2000r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji G .PDF Plik pdf 36.34 KB
005 Uchwała nr 5-2000 z dnia 2 marca 2000 w sprawie powołania Komisji ds przejęcia zbędnego mienia od Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej .PDF Plik pdf 48.77 KB
006 Uchwała Nr 6-2000 z dnia 2 marca 2000r.w sprawie wynajmu mienia Powiatu Przemyskiego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej .pdf Plik pdf 49.85 KB
007 Uchwała Nr 7-2000 z dnia 2 marca 2000r.w sprawie wynajmu mienia Powiatu Przemyskiego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej .pdf Plik pdf 55.63 KB
008 Uchwała Nr 8-2000 z dnia 2 marca 2000r.w sprawie wynajmu mienia Powiatu Przemyskiego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej .pdf Plik pdf 55.61 KB
009 Uchwała Nr 9-2000 z dnia 2 marca 2000r.w sprawie wynajmu mienia Powiatu Przemyskiego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej .pdf Plik pdf 106.27 KB
010 Uchwała nr 10-2000 z dnia 2 marca 2000 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałam.PDF Plik pdf 68.75 KB
011 Uchwała Nr 11-2000 z dnia 2 marca 2000r.w sprawie zaakceptowania zmian Regulaminu wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatu Przemyskiego w Przemyślu .pdf Plik pdf 381.88 KB
012 Uchwała nr 12-2000 z dnia 8 marca 2000 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafam.PDF Plik pdf 111.75 KB
012a załącznik nr 1 do uchwały Nr 12-00.pdf Plik pdf 52.21 KB
012b załącznik nr 2 do uchwały Nr 12-00.pdf Plik pdf 38.71 KB
012c załącznik nr 3 do uchwały Nr 12-00.pdf Plik pdf 49.35 KB
013 Uchwała Nr 13-2000 z dnia 8 marca 2000r. w sprawie dokonania analizy zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Przemyślu .pdf Plik pdf 60.42 KB
014 Uchwała nr 14-2000 z dnia 8 marca 2000 w sprawie wyznaczenia podmiotu wykonującego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wychowawcy kierując .PDF Plik pdf 89.59 KB
015 Uchwała nr 15-2000 z dnia 10 marca 2000r. w sprawie zobowiązania zobowiązania Przewodniczącego Zarządu Powiatu Przemyskiego do obsadzenia stanowiska Dy .PDF Plik pdf 61.73 KB
016 Uchwała Nr 16-2000 z dnia 29 marca 2000r.w sprawie określenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu ....pdf Plik pdf 68.68 KB
016a załącznik nr 1 do uchwały NR16-00.pdf Plik pdf 113.36 KB
016b załącznik nr 2 do uchwały Nr 16-00.pdf Plik pdf 287.84 KB
017 Uchwała Nr 17-2000 z dnia 29 marca 2000r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu ......pdf Plik pdf 123.53 KB
018 Uchwała Nr 18-2000 z dnia 29 marca 2000r.w sprawie zaakceptowania zmian w jednolitym tekście Regulaminu Organiza....pdf Plik pdf 586.82 KB
019 Uchwała Nr 19-2000 z dnia 19 kwietnia 2000r.w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2000 rok w związku ze zmianą kwot.. .pdf Plik pdf 262.87 KB
019a załącznik nr 1 do uchwały Nr 19-00.pdf Plik pdf 104.92 KB
019b załącznik nr 2 do uchwały Nr 19-00.pdf Plik pdf 119.96 KB
019c załącznik nr 3 do uchwały Nr 19-00.pdf Plik pdf 184.52 KB
020 Uchwała Nr 20-2000 z dnia 10 maja 2000r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku ... .pdf Plik pdf 161.07 KB
020a załącznik nr 1 do uchwały Nr 20-00.pdf Plik pdf 56.48 KB
020b załącznik nr 2 do uchwały Nr 20-00.pdf Plik pdf 70.58 KB
021 Uchwała Nr 21-2000 z dnia 10 maja 2000r.w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych w Gminie .pdf Plik pdf 64.70 KB
022 Uchwała Nr 22-2000 z dnia 24 maja 2000r.w sprawie wykazu zadań realizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Przemyśl .pdf Plik pdf 66.24 KB
023 Uchwała Nr 23-2000 z dnia 24 maja 2000r.w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie ...pdf Plik pdf 64.71 KB
024 Uchwała Nr 24-2000 z dnia 24 maja 2000r.w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim.. .pdf Plik pdf 59.66 KB
025 Uchwała Nr 25-2000 z dnia 31 maja 2000r.w sprawie rozwiązania porozumień zawartych pomiędzy Kierownikiem Urzędu .. .pdf Plik pdf 125.45 KB
026 Uchwała Nr 26-2000 z dnia 7 czerwca 2000r.w sprawie przekazania zadań z zakresu poradni psychologiczno-pedagogicz...pdf Plik pdf 61.19 KB
027 Uchwała Nr 27-2000 z dnia 14 czerwca 2000r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku...pdf Plik pdf 213.20 KB
027a załącznik nr 1 do uchwały Nr 27-00.pdf Plik pdf 75.76 KB
027b załącznik nr 2 do uchwały Nr 27-00.pdf Plik pdf 66.33 KB
027c załącznik nr 3 do uchwały Nr 27-00.pdf Plik pdf 138.31 KB
028 Uchwała Nr 28-2000 z dnia 14 czerwca 2000r.w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego...pdf Plik pdf 140.43 KB
029 Uchwała Nr 29-2000 z dnia 12 lipca 2000r.w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Trunkwalter pełnienia obowiązków dyr .pdf Plik pdf 66.44 KB
030 Uchwała Nr 30-2000 z dnia 12 lipca 2000r.w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2000 .pdf Plik pdf 64.89 KB
030a załącznik nr 1 do uchwały Nr 30-00.pdf Plik pdf 121.10 KB
030b załącznik nr 2 do uchwały Nr 30-00.pdf Plik pdf 314.36 KB
031 Uchwała Nr 31-2000 z dnia 12 lipca 2000r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku ze..pdf Plik pdf 201.40 KB
031a załącznik nr 1 do uchwały Nr 31-00.pdf Plik pdf 52.45 KB
031b załącznik nr 2 do uchwały Nr 31-00.pdf Plik pdf 71.35 KB
031c załącznik nr 3 do uchwały Nr 31-01.pdf Plik pdf 65.06 KB
031d załącznik nr 4 do uchwały Nr 31-00.pdf Plik pdf 64.29 KB
032 Uchwała Nr 32-2000 z dnia 19 lipca 2000r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku ze ..pdf Plik pdf 131.80 KB
032a załącznik nr 1 do uchwały Nr 32-00.pdf Plik pdf 45.28 KB
032b załącznik nr 2 do uchwały Nr 32-00.pdf Plik pdf 61.18 KB
033 Uchwała Nr 33-2000 z dnia 26 lipca 2000r.w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy....pdf Plik pdf 347.72 KB
033a załącznik do uchwały Nr 33-00.pdf Plik pdf 69.42 KB
034 Uchwała Nr 34-2000 z dnia 9 sierpnia 2000r.w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Przemy...pdf Plik pdf 73.35 KB
035 Uchwała Nr 35-2000 z dnia 30 sierpnia 2000r.w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Public.. .pdf Plik pdf 87.72 KB
036 Uchwała Nr 36-2000 z dnia 12 września 2000r.w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz regula...pdf Plik pdf 75.68 KB
036a załącznik nr 1 do uchwały Nr 36-00.pdf Plik pdf 1.63 MB
036b załącznik nr 2 do uchwały Nr 36-00.pdf Plik pdf 190.00 KB
037 Uchwała Nr 37-2000 z dnia 12 września 2000r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku...pdf Plik pdf 215.04 KB
037a załącznik nr 1 do uchwały Nr 37-00.pdf Plik pdf 64.27 KB
037b załącznik nr 2 do uchwały Nr 37-00.pdf Plik pdf 90.07 KB
037c załącznik nr 3 do uchwały Nr 37-00.pdf Plik pdf 63.30 KB
038 Uchwała Nr 38-2000 z dnia 12 września 2000r.w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do dokonania czynno..pdf Plik pdf 64.26 KB
039 Uchwała Nr 39-2000 z dnia 20 września 2000r.w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zaciąganie kredytu bank .pdf Plik pdf 97.46 KB
039a załącznik do uchwały Nr 39-00.pdf Plik pdf 463.09 KB
040 Uchwała Nr 40-2000 z dnia 20 września 2000r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli .. .pdf Plik pdf 63.65 KB
041 Uchwała Nr 41 2000 z dnia 26 września 2000r.w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami ... .pdf Plik pdf 73.00 KB
041a załącznik do uchwały Nr 41-00.pdf Plik pdf 57.66 KB
042 Uchwała Nr 42-2000 z dnia 4 października 2000r.w sprawie odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.. .pdf Plik pdf 59.90 KB
043 Uchwała Nr 43-2000 z dnia 4 października 2000r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów.pdf Plik pdf 69.00 KB
044 Uchwała Nr 44-2000 z dnia 18 października 2000r.zmieniająca Uchwałę Nr 36-2000 Zarządu Powiatu Przemyskiego ....pdf Plik pdf 67.59 KB
045 Uchwała Nr 45-2000 z dnia 18 października 2000r.w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. Wieloletni Plan .. .pdf Plik pdf 79.38 KB
046 Uchwała Nr 46-2000 z dnia 3 listopada 2000r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku...pdf Plik pdf 237.90 KB
046a załącznik nr 1 do uchwały Nr 46-00.pdf Plik pdf 68.33 KB
046b załącznik nr 2 do uchwały Nr46-00.pdf Plik pdf 89.56 KB
046c załącznik nr 3 do uchwały Nr 46-00.pdf Plik pdf 63.07 KB
047 Uchwała Nr 47-2000 z dnia 3 listopada 2000r. zmieniająca Uchwałę Nr. 362000 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia ....pdf Plik pdf 153.66 KB
048 Uchwała Nr 48-2000 z dnia 3 listopada 2000r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej .pdf Plik pdf 79.71 KB
048a załącznik do uchwały Nr 48-00.pdf Plik pdf 429.85 KB
049 Uchwała Nr 49-2000 z dnia 15 listopada 2000r.w sprawie udzielenia upoważnienia .pdf Plik pdf 53.71 KB
050 Uchwała Nr 50-2000 z dnia 15 listopada 2000r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.pdf Plik pdf 57.63 KB
051 Uchwała Nr 51-2000 z dnia 29 listopada 2000r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku.pdf Plik pdf 292.98 KB
051a załącznik nr 1 do uchwały Nr 51-00.pdf Plik pdf 96.77 KB
051b załącznik nr 2 do uchwały Nr 51-00.pdf Plik pdf 121.91 KB
051c załącznik nr 3 do uchwały Nr 51-00.pdf Plik pdf 81.77 KB
052 Uchwała Nr 52-2000 z dnia 13 grudnia 2000r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku....pdf Plik pdf 267.31 KB
052a załącznik nr 1 do uchwały Nr 52-00.pdf Plik pdf 74.98 KB
052b załącznik nr 2 do uchwały Nr 52-00.pdf Plik pdf 237.55 KB
053 Uchwała Nr 53-2000 z dnia 13 grudnia 2000r. w sprawie blokowania planowanych wydatków z 2000 r.pdf Plik pdf 72.98 KB
054 Uchwała Nr 54-2000 z dnia 13 grudnia 2000r.w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia przetar..pdf Plik pdf 86.95 KB
055 Uchwała Nr 55-2000 z dnia 13 grudnia 2000r.w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego .... .pdf Plik pdf 77.00 KB
056 Uchwała Nr 56-2000 z dnia 13 grudnia 2000r.w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego ... .pdf Plik pdf 119.93 KB
057 Uchwała Nr 57-2000 z dnia 20 grudnia 2000r. w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta badającego bilans Samod...pdf Plik pdf 73.89 KB
058 Uchwała Nr 58-2000 z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku...pdf Plik pdf 202.13 KB
058a załącznik nr 1 do uchwały Nr 58-00.pdf Plik pdf 54.22 KB
058b załącznik nr 2 do uchwały Nr 58-00.pdf Plik pdf 167.07 KB
059 Uchwała Nr 59-2000 z dnia 27 grudnia 2000r.w sprawie powołania Komisji ds przejęcia od Samodzielnego Publicznego.. .pdf Plik pdf 101.01 KB
060 Uchwała Nr 60-2000 z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku...pdf Plik pdf 199.73 KB
060a załącznik do uchwały Nr 60-00.pdf Plik pdf 149.99 KB
3.4.2- SPIS UCHWAŁ ZARZĄDU 2000 ROK.odt Plik txt 14.17 KB
Wygenerowano: 19 maja 2022r. 11:31:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.