Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył2011-02-07
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
001 Uchwała Nr 1-99 z dnia 21 stycznia 1999r.w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi.pdf Plik pdf 35.62 KB
002 Uchwała Nr 2-99 z dnia 4 marca 1999r w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przemyślu.pdf Plik pdf 30.18 KB
003 Uchwała Nr 3-99 z dnia 4 marca 1999r w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu w 1999r.pdf Plik pdf 22.74 KB
004 Uchwała Nr 4-99 z dnia 12 marca 1999rw sprawie wprowadzenia zmian w projekcie budżetu Powiatu na 1999 r.pdf Plik pdf 22.28 KB
005 Uchwała Nr 5-99 z dnia 25 marca 1999r w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 1999 rok z autopoprawkami.pdf Plik pdf 24.29 KB
006 Uchwała Nr 6-99 z dnia 25 marca 1999r w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa z autopoprawkami.pdf Plik pdf 20.13 KB
007 Uchwała Nr 7-99 z dnia 1 kwietnia 1999r w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie dla Zespołu Pieśni i Tańca „Trójczyce”.pdf Plik pdf 21.38 KB
008 Uchwała Nr 8-99 z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie udziału członków Zarządu w komisjach przetargowych.pdf Plik pdf 22.74 KB
009 Uchwała Nr 9-99 z dnia 15 kwietnia 1999r.w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 1999 rok. .pdf Plik pdf 72.75 KB
009a załącznik nr 1 do uchwały Nr 9-99.pdf Plik pdf 94.76 KB
009b załącznik nr 2 do uchwały Nr 9-99.pdf Plik pdf 203.39 KB
010 Uchwała Nr 10-99 z dnia 15 kwietnia 1999r.w sprawie wydłużenia czasu kursowania promu Krzywcza-Chyrzyna.pdf Plik pdf 66.12 KB
011 Uchwała Nr 11-99 z dnia 26 kwietnia 1999r.w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej.pdf Plik pdf 113.92 KB
011a załącznik do uchwały Nr 11-99.pdf Plik pdf 111.67 KB
012 Uchwała Nr 12-99 z dnia 6 maja 1999r.w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania przez Starostę umowy o zarządzaniu wspólną rzeczą.pdf Plik pdf 70.87 KB
013 Uchwała nr 13-99 z dnia 27 maja 1999r w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu powiatu na 1999 rok w części dotkniętej nieważnością Uchwały Nr VI899 .PDF Plik pdf 151.28 KB
013a załącznik do uchwały Nr 13-99.pdf Plik pdf 37.77 KB
014 Uchwała Nr 14-99 z dnia 27 maja 1999r.w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne .pdf Plik pdf 55.16 KB
014a załącznik nr 1 do uchwały Nr 14-99.pdf Plik pdf 32.40 KB
014b załącznik nr 2 do uchwały Nr 14-99.pdf Plik pdf 31.09 KB
015 Uchwała Nr 15-99 z dnia 27 maja 1999r w sprawie uruchomienia postępowania przetargowego do wyłonienia wykonawcy na opracowanie Strategii Powiatu Przemy .PDF Plik pdf 26.70 KB
016 Uchwała Nr 16-99 z dnia 11 czerwca 1999r.w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu do pracy w komisjach inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Pań.pdf Plik pdf 51.27 KB
017 Uchwała Nr 17-99 z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowej na zadania bieżące z zak .PDF Plik pdf 54.55 KB
017a załącznik do uchwały Nr 17-99.pdf Plik pdf 31.91 KB
018 Uchwała Nr 18-99 z dnia 17 czerwca 1999r.w sprawie przyjęcia proponowanych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa powiatowego w Przemyślu .pdf Plik pdf 300.57 KB
018a załącznik do uchwały Nr 18-99.pdf Plik pdf 59.58 KB
019 Uchwała Nr 19-99 z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie określenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu.pdf Plik pdf 39.18 KB
019a załącznik do uchwały Nr 19-99.pdf Plik pdf 116.13 KB
020 Uchwała Nr 20-99 z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafa.pdf Plik pdf 38.22 KB
020a załącznik do uchwały Nr 20-99.pdf Plik pdf 33.49 KB
021 Uchwała nr 21-99 z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieżące real .PDF Plik pdf 58.98 KB
021a załącznik nr 1 do uchwały Nr 21-99.pdf Plik pdf 30.17 KB
021b załącznik nr 2 do uchwały Nr 21-99.pdf Plik pdf 28.79 KB
022 Uchwała Nr 22-99 z dnia 9 lipca 1999r.w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu .pdf Plik pdf 41.66 KB
022a załącznik nr 1 do uchwały Nr 22-99.pdf Plik pdf 316.24 KB
022b załącznik nr 2 do uchwały Nr 22-99.pdf Plik pdf 35.33 KB
023 Uchwała Nr 23-99 z dnia 23 lipca 1999r.w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego domu Pomocy Społecznej w Huwnikach.pdf Plik pdf 40.17 KB
023a załącznik do uchwały Nr 23-99.pdf Plik pdf 534.13 KB
024 Uchwała Nr 24-99 z dnia 23 lipca 1999r. w sprawie przyjęcia wytypowanych odcinków dróg powiatowych do odnowy w pierwszej kolejności.pdf Plik pdf 89.29 KB
025 Uchwała Nr 25-99 z dnia 23 lipca 1999r.w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego dokonania zmian w Statucie Powiatu Przemyskiego.pdf Plik pdf 30.22 KB
026 Uchwała Nr 26-99 z dnia 18 sierpnia 1999r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne i zle.pdf Plik pdf 87.25 KB
026a załącznik nr 1 do uchwały Nr 26-99.pdf Plik pdf 31.86 KB
026b załącznik nr 2 do uchwały Nr 26-99.pdf Plik pdf 31.57 KB
027 Uchwała Nr 27-99 z dnia 18 sierpnia 1999r. w sprawie odstąpienia od zorganizowania w bieżącym roku dożynek powiatowych.pdf Plik pdf 29.83 KB
028a załącznik do uchwały Nr 28-99.pdf Plik pdf 26.56 KB
029 Uchwała Nr 29-99 z dnia 1 września 1999r w sprawie przyjęcia wyników prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Przemyskiego oraz wyboru wariantów misji Powiat .PDF Plik pdf 64.56 KB
02Uchwała Nr 28-99 z dnia 1 września 1999r.w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami .pdf Plik pdf 41.19 KB
030 Uchwała Nr 30-99 z dnia 1 września 1999r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego pod nazwą „Służba Drogowa Zarządu Dróg Powia .PDF Plik pdf 40.51 KB
031 Uchwała Nr 31-99 z dnia 1 września 1999r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.pdf Plik pdf 40.39 KB
031a załącznik do uchwały Nr 31-99.pdf Plik pdf 430.14 KB
032 Uchwała Nr 32-99 z dnia 15 września 1999r w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Przemyśl w przedmiocie realizacji zadań w zakresie orzekania o stop.PDF Plik pdf 43.15 KB
033 Uchwała Nr 33-99 z dnia 6 października 1999r w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne, z .PDF Plik pdf 217.26 KB
033a załącznik nr 1 do uchwały Nr 33-99.pdf Plik pdf 52.19 KB
033b załącznik nr 2 do uchwały Nr 33-99.pdf Plik pdf 65.84 KB
034 Uchwała Nr 34-99 z dnia 6 października 1999r zmieniająca Uchwałę Nr 1699 Zarządu Powiatu przemyskiego z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie wyznaczenia pr.PDF Plik pdf 65.33 KB
035 Uchwała Nr 35-99 z dnia 21 października1999r.w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami .pdf Plik pdf 37.20 KB
035a załącznik do uchwały Nr 35-99.pdf Plik pdf 33.80 KB
036 Uchwała nr 36-99 z dnia 4 listopada 1999r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Nienadowej do zawarcia umów dzierżawy pomieszcze .PDF Plik pdf 40.68 KB
037 Uchwała Nr 37-99 z dnia 15 listopada 1999r w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na zadania bieżące z z .PDF Plik pdf 128.99 KB
037a załącznik nr 1 do uchwały Nr 37-99.pdf Plik pdf 39.25 KB
037b załącznik nr 2 do uchwały Nr 37-99.pdf Plik pdf 84.43 KB
038 Uchwała Nr 38-99 z dnia 15 listopada 1999r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2000 rok .pdf Plik pdf 32.65 KB
038a załącznik do uchwały Nr 38-99.pdf Plik pdf 126.51 KB
039 Uchwała Nr 39-99 z dnia 24 listopada 1999r w sprawie przyjęcia do realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Politechn.PDF Plik pdf 31.00 KB
039a załącznik do uchwały Nr 39-99.pdf Plik pdf 130.38 KB
040 Uchwała Nr 40-99 z dnia 15 grudnia 1999r w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieżące i inwe.PDF Plik pdf 118.30 KB
040a załącznik nr 1 do uchwały Nr 40-99.pdf Plik pdf 60.61 KB
040b załącznik nr 2 do uchwały Nr 40-99.pdf Plik pdf 100.28 KB
041 Uchwała Nr 41-99 z dnia 15 grudnia 1999r w sprawie przyjęcia zmian do projektu Uchwały Rady Powiatu w Przemyślu w sprawie budżetu Powiatu Przemyskiego n.PDF Plik pdf 42.50 KB
041a załącznik do uchwały Nr 41-99.pdf Plik pdf 103.59 KB
042 Uchwała Nr 42-99 z dnia 15 grudnia 1999r.w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami .pdf Plik pdf 39.28 KB
042a załącznik do uchwały Nr 42-99.pdf Plik pdf 23.98 KB
043 Uchwała Nr 43-99 z dnia 15 grudnia 1999r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Nienadowej do zawarcia umowy-dzierżawy .pdf Plik pdf 40.81 KB
044 Uchwała Nr 44-99 z dnia 28 grudnia 1999r w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na zadania własne, przeni.PDF Plik pdf 82.93 KB
044a załącznik do uchwały Nr 44-99.pdf Plik pdf 135.84 KB
045 Uchwała Nr 45-99 z dnia 28 grudnia 1999r.w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu .pdf Plik pdf 37.86 KB
045a załącznik do uchwały Nr 45-99.pdf Plik pdf 136.58 KB
046 Uchwała Nr 46-99 z dnia 28 grudnia 1999r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 1999 rok w związku z przeniesieniem wydatków między paragr .PDF Plik pdf 39.80 KB
3.4.1- SPIS UCHWAŁ ZARZĄDU 1999 ROK.odt Plik txt 13.06 KB
Wygenerowano: 20 stycznia 2022r. 05:22:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.