Menu Podmiotowe menu ikonka

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu informuje

  • 26 września 2023 13:30

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na usuwanie i przechowywanie pojazdów

  • 26 września 2023 11:22

Przejdź do wpisu

A.Szumełda

  • 25 września 2023 08:26

W dokumencie dokonano wyłączenia jawności danych na podst. Art. 25d ust. 1 ustawy

 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2022r. poz. 1526 z późn.zm).

Wyłączenia jawności danych dokonała: inspektor Anna Gala

Przejdź do wpisu

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  • 21 września 2023 15:23

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny dla Starostwa Powiatowego w Przemyślu i jednostek organizacyjnych Powiatu Przemyskiego

  • 21 września 2023 14:22

Przejdź do wpisu

Prośba o przesłanie oferty na wykonanie pracy geodezyjnej.

  • 20 września 2023 10:05

Zamówienie obejmuje:

1.    Wykonanie podziału działki nr 350/2 o pow. 0,11 ha obr. Dubiecko gmina Dubiecko - Miasto,
obj. księgą wieczystą nr PR1P/00114042/8 zgodnie z złącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Podziału dokonuje się w celu wydzielenia działki do przekazania na rzecz Miasta i Gminy Dubiecko.

2.    Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej:

1)      mającej na celu określenie jakim obecnie działkom ewidencyjnym obr. Orzechowce odpowiadają parcele gruntowe nr 395, 396/2, 397/2, 399, 401/2, 401/1 gminy katastralnej Orzechowce, które objęte są decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr L.dz.K1.II-680/61/68 z dnia 19.12.1968 r.

2)      dotyczącej regulacji stanu prawnego działek nr 540/5 o pow. 0,12 ha i 540/6 o pow. 0,10 ha
obr. Żurawica gmina Żurawica

3)      dotyczącej regulacji stanu prawnego działek nr 2775 o pow. 0,0609 ha i 3680 o pow. 10,0110 ha obr. Kalników gmina Stubno.

Przejdź do wpisu