Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych oraz ustalenia przeb. granic dla dz. nr 703/1 z dz. sąsiednimi nr 705/1, 700/3, 688/1, 688/2, 703/2 poł. w obr. Hucisko Nienadowskie

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA STWIERDZENIU ZGONU, WYSTAWIANIU KART ZGONU ORAZ USTALANIU JEGO PRZYCZYN, NA TERENIE POWIATU PRZEMYSKIEGO

  • 30 listopada 2023 13:19

Przejdź do wpisu

Uchwała Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 28 listopada 2023 r.

  • 30 listopada 2023 12:52

w sprawie wyboru realizatora zadania publicznego pn. "Powierzenie prowadzenia punktu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej w 2024 r." na terenie Powiatu Przemyskiego   

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029

  • 29 listopada 2023 13:50

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zatwierdzeniu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

  • 24 listopada 2023 14:07

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Krasiczyn. 

Przejdź do wpisu

G.IV.D.6853.11.2023 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Przedmieściu Dubieckim oznaczonej jako działka nr 996

  • 24 listopada 2023 12:24

Przejdź do wpisu