Menu Podmiotowe menu ikonka

Flaga Powiatu Przemyskiego

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Przemyślu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do postanowień art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.), pozytywnie zaopiniowało przedstawiony projekt herbu i flagi. Podstawą wyrażenia tej opinii stanowiła uchwała Komisji Heraldycznej, (Uchwała Nr 231-191/O/2000, z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie projektu herbu i flagi Powiatu Przemyskiego), która zawierała merytoryczną ocenę projektów zaproponowanych przez Wydział Promocji, Edukacji i Kultury, co do ich zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji historycznej.
W związku z powyższym, Rada Powiatu Przemyskiego Uchwałą Nr X/53/99 z dnia 7 października 1999 r. ustanowiła herb i flagę Powiatu Przemyskiego.
Flaga i herb Powiatu Przemyskiego mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych przez inne podmioty tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu Przemyskiego i według zasad określonych przez ten Zarząd.Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył: Jerzy Góralewicz 2007-03-30
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2007-09-03 13:04:51
Liczba wyświetleń: 5807
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj