Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Prośba o przesłanie oferty na wykonanie pracy geodezyjnej.

Zamówienie obejmuje:

1.    Wykonanie podziału działki nr 350/2 o pow. 0,11 ha obr. Dubiecko gmina Dubiecko - Miasto,
obj. księgą wieczystą nr PR1P/00114042/8 zgodnie z złącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Podziału dokonuje się w celu wydzielenia działki do przekazania na rzecz Miasta i Gminy Dubiecko.

2.    Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej:

1)      mającej na celu określenie jakim obecnie działkom ewidencyjnym obr. Orzechowce odpowiadają parcele gruntowe nr 395, 396/2, 397/2, 399, 401/2, 401/1 gminy katastralnej Orzechowce, które objęte są decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr L.dz.K1.II-680/61/68 z dnia 19.12.1968 r.

2)      dotyczącej regulacji stanu prawnego działek nr 540/5 o pow. 0,12 ha i 540/6 o pow. 0,10 ha
obr. Żurawica gmina Żurawica

3)      dotyczącej regulacji stanu prawnego działek nr 2775 o pow. 0,0609 ha i 3680 o pow. 10,0110 ha obr. Kalników gmina Stubno.Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył: Bogusława Fac 2023-09-20
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Bogusława Fac 2023-09-20 10:00:00
Opublikował w BIP: Kamil Szczygieł 2023-09-20 10:10:00
Liczba wyświetleń: 30
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-20 10:10:00 Dodano dokument Kamil Szczygieł Szukaj
        Porównaj