Menu Podmiotowe menu ikonka

Tryb działania jednostek organizacyjnych powiatu

(Zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.) Organizację
i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Status
prawny pracowników starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu określa ustawa z dnia 22 marca 1990 r, o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593, z póżn. zm.).


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył: Administrator BIP 2007-03-30
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2007-09-03 13:04:51
Liczba wyświetleń: 5965
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj