Menu Podmiotowe menu ikonka

WICESTAROSTA PRZEMYSKI

Marek Kudła
 
tel.(016) 678-22-80, 678-50-54 w. 143
 
Przyjmuje strony : wtorki – od godz.10.00 do 13.00
(po uprzednim zarejestrowaniu w sekretariacie)
 
 
Kompetencje Wicestarosty
 
 
1. Wicestarosta jest zastępcą starosty.
2. Wicestarosta  wykonuje zadania i  posiada kompetencje, w zakresie ustalonym na piśmie
    przez starostę, obejmującym także zadania i kompetencje Wicestarosty wynikające
    bezpośrednio z  regulaminu organizacyjnego.
3. Podczas nieobecności starosty Wicestarosta przejmuje zadania i kompetencje na   
    podstawie
    pisemnego upoważnienia starosty. Jeżeli udzielenie pisemnego upoważnienia przez  
    starostę nie będzie możliwe wskutek nie dającej się usunąć przeszkody, Wicestarosta  
przejmuje
    zadania i kompetencje starosty bez takiego upoważnienia.
 
Wicestarosta bezpośrednio nadzoruje pracę:
1) Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa,
2) Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
3) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
4) Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem
    Powiatu,
5) Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji.
6) Wydziału Komunikacji i Dróg;
7) Zarządu Dróg Powiatowych;
8) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
9) Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach.


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył: Administrator BIP 2007-03-30
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2007-09-03 13:04:51
Liczba wyświetleń: 5864
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj