Menu Podmiotowe menu ikonka

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na zadanie Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na zadanie Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 2.18 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 W RAMACH UMOWY NR DSG/0010 O POWIERZENIE GRANTU II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, dla zamówien przekraczających 50 tys. zł netto.


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył: Jan Pączek 2023-03-21
Opublikował w BIP: Magdalena Kochańska 2023-03-21 16:59:00
Modyfikował: Magdalena Kochańska 2023-04-06 11:45:00
Liczba wyświetleń: 100722
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-06 11:45:00 Dodano plik - SPROSTOWANIE-INFORMACJI Z WYBORU WYKONAWCY_.pdf do treści Magdalena Kochańska Szukaj
2023-04-03 14:06:31 Dodano plik - rozstrzygniecie_ogloszenia_151275.pdf do treści Magdalena Kochańska Szukaj
2023-04-03 14:02:28 Dodano plik - INFORMACJA Z WYBORU WYKONAWCY_.pdf do treści Magdalena Kochańska Szukaj
2023-03-30 14:24:13 Dodano plik - Protokół_z_otwarcia_ofert_.pdf do treści Magdalena Kochańska Szukaj
2023-03-21 17:04:37 Dodano plik - Załączniki nr 5 SOPZ.pdf do treści Magdalena Kochańska Szukaj
2023-03-21 17:04:12 Dodano plik - Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy_cz.2.pdf do treści Magdalena Kochańska Szukaj
2023-03-21 17:03:21 Dodano plik - Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy_cz.3.pdf do treści Magdalena Kochańska Szukaj
2023-03-21 17:02:50 Dodano plik - Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy_cz1.pdf do treści Magdalena Kochańska Szukaj
2023-03-21 17:02:25 Dodano plik - zał. nr 1, 2,3 do zapytania ofertowego.doc do treści Magdalena Kochańska Szukaj
2023-03-21 17:01:45 Dodano plik - ZAPYTANIE ofertowe.pdf do treści Magdalena Kochańska Szukaj
2023-03-21 17:01:24 Dodano plik - ogloszenie_151275.pdf do treści Magdalena Kochańska Szukaj
2023-03-21 17:00:55
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono tytuł dokumentu
Magdalena Kochańska Szukaj
2023-03-21 16:59:21 Utworzono treść Magdalena Kochańska Szukaj
        Porównaj