Menu Podmiotowe menu ikonka

ZP

 Biuro Zamówień Publicznych

Pl. Dominikański 3

37-700 Przemyśl

tel. /016/  678-50-54 w. 129

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

obsługa  znajduje się w pokoju nr 55
 Kierownik Biura Zamówień Publicznych Magdalena Kochańska

 

Do zakresu działania Biura Zamówień Publicznych należą w szczególności sprawy:

 

 Opracowanie wspólnie z osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za przygotowanie przetargów w komórkach organizacyjnych Starostwa

 1. w zakresie SIWZ.
 2. Udzielanie instruktażu w zakresie procedur zamówień publicznych.
 3. Opiniowanie materiałów dotyczących zamówień publicznych oraz udzielanie pomocy przy ich opracowywaniu (wybór trybu, konstrukcji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia, protokołu postępowania i innych materiałów dotyczących zamówienia), w tym przy opracowywaniu wystąpień – wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych.
 4. Dokonywanie analizy stosowanych procedur i wnioskowanie odpowiednich zmian.
 5. Udzielanie pomocy w przygotowywaniu materiałów dotyczących zamówień publicznych - zgodnie z Regulaminem zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym.
 6. Opracowywanie typowych projektów umów w zakresie zamówień publicznych
  i współuczestniczenie w opracowywaniu projektów umów dla realizowanych zamówień w trybach przetargowych i nieprzetargowych, oraz współpraca
  w tym zakresie z radcami prawnymi i naczelnikami wydziałów przygotowujących zamówienie publiczne.
 7. Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym
  w Przemyślu oraz analiza sprawozdań składanych przez jednostki organizacyjne powiatu z realizacji postępowań i zawartych umów w zakresie zamówień publicznych.
 8. Prowadzenie zbioru przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz opracowanie i prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych, rejestru odwołań i protestów.
 9. Wnioskowanie szkoleń wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych oraz ich organizowanie.
 10. Udzielanie pomocy merytorycznej jednostkom organizacyjnym powiatu oraz nadzór i kontrola nad wskazanymi przez Zarząd Powiatu postępowaniami
  o udzielenie zamówienia publicznego.
 11. Współpraca z przewodniczącym komisji przetargowej w przygotowaniu
  i organizowaniu przetargów.
 12. Wykonywanie innych czynności związanych z zamówieniami publicznymi
  z upoważnienia zamawiającego.
 

 Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył: Przemysław Pridka 2008-08-21
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2019-08-07 13:49:00
Modyfikował: Administrator BIP 2022-11-15 13:42:29
Liczba wyświetleń: 5472
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-11-15 13:42:29
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2019-08-09 13:20:41
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2019-08-07 13:23:44 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2019-08-07 11:49:06 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
        Porównaj