Menu Podmiotowe menu ikonka

Jednostki Organizacyjne Powiatu Przemyskiego

  • 10 lipca 2020 09:25

Jednostki Organizacyjne Powiatu Przemyskiego:

1. Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.
 
4.  Zarząd Dróg Powiatowych. 

5.  Zakład Opieuńczo-Leczniczy w  Przemyślu.

6. Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach.

7. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Korytnikach.

8. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej.

9. Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku.

10. Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej.

11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego.

12. Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej.

13. Powiatowe Centrum Integracji Społecznej.

Przejdź do wpisu
Powrót