Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydziały i Komórki

  • 15 listopada 2022 12:37

W Starostwie Powiatowym w Przemyślu funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

 
1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 
 
2. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem
    Powiatu 
 
3. Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa  
 
4. Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji
 
5. Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich
 
6. Wydział Finansowo–Księgowy
 
7. Wydział Komunikacji i Dróg 
 
8. Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
 
9. Zespól Radców Prawnych
 
10. Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 
11. Stanowisko ds. Funduszy Europejskich
 
12. Stanowisko ds. kontroli gospodarki finansowej

13. Biuro Zamówień Publicznych

14. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

15. Geolog Powiatowy

16. Placówka Opekuńczo-Wychowawcza Pod Świerkami w Nienadowej

 

Przejdź do wpisu
Powrót