Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydawanie wtórnika prawa jazdy

 • 29 sierpnia 2008 11:18

pokój nr 102 (II p.), tel. /0 16/ 678 50 54 (w. 202)

1. Rodzaj wydawanego dokumentu – decyzja w sprawie wydania wtórnika prawa jazdy
 
2. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy

 • wniosek
 • stare prawo jazdy, oraz jego ksero,
 • dowód osobisty,
 • orzeczenie lekarskie (jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego prawa jazdy),
 • poświadczenie zameldowania w przypadku zgubienia dokumentów,
 • wyraźna, fotografia (lewy profil z widocznym lewym uchem).

3. Opłaty:

- za wydanie prawa jazdy - 70,00 zł.

4. Termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. )

5. Kolejność załatwienia sprawy.

Według kolejności złożonych wniosków.

6. Miejsce złożenia wniosku.

Pokój nr 102.

7. Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm ).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ).

8. Tryb odwoławczy.
Od decyzji stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Przemyskiego

 

Przejdź do wpisu

Wydawanie praw jazdy

 • 29 sierpnia 2008 11:15

pokój nr 102 (II p.), tel. /0 16/ 678 50 54 (w. 202)

1. Rodzaj wydawanego dokumentu – decyzja w sprawie wymiany prawa jazdy.
 
2. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:

- wniosek
- stare prawo jazdy, oraz jego ksero
- dowód osobisty
- wyraźna, fotografia (lewy profil z widocznym lewym uchem)

3. Opłaty:
za wydanie prawa jazdy - 70,00 zł., oraz opłata ewidencyjna 1 zł.

4. Termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. )

5. Kolejność załatwienia sprawy.

Według kolejności złożonych wniosków.

6. Miejsce złożenia wniosku.

Pokój nr 102.

7. Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm ).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ).

8. Tryb odwoławczy.
Od decyzji stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Przemyskiego
pokój nr 102 (II p.), tel. /0 16/ 678 50 54 (w. 202)

 1. Rodzaj wydawanego dokumentu – decyzja w sprawie wymiany prawa jazdy.
 2. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:
 • wniosek
 • stare prawo jazdy, oraz jego ksero
 • dowód osobisty
 • wyraźna, fotografia (lewy profil z widocznym lewym uchem)

3. Opłaty:
za wydanie prawa jazdy - 70,00 zł., oraz opłata ewidencyjna 1 zł.

4. Termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. )

5. Kolejność załatwienia sprawy.

Według kolejności złożonych wniosków.

6. Miejsce złożenia wniosku.

Pokój nr 102.

7. Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm ).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ).

8. Tryb odwoławczy.
Od decyzji stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Przemyskiego

Przejdź do wpisu

obsługa interesantów

 • 29 sierpnia 2008 10:58

 

Obsługa interesantów odbywa się w pokojach:

 

pokój nr 101 (II p.), tel. / 0 16/ 678 50 54 (w.201)

pokój nr 102 (II p.), tel. /0 16/ 678 50 54 (w. 202)

pokój nr 103 (II p.), tel. /0 16/ 678 50 54 (w. 203)

pokój nr 104 (II p.), tel. /0 16/ 678 50 54 (w. 204)

pokój nr 105 (II p.), tel. /0 16/ 678 50 54 (w. 205)

 

Przejdź do wpisu
Powrót