Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenia i konkursy

 • 10 kwietnia 2007 13:37

Przejdź do wpisu

Powiat Przemyski oraz Skarb Państwa zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie pracy geodezyjnej.

 • 20 czerwca 2023 14:01

Przejdź do wpisu

Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • 21 marca 2023 15:48

Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 2.18 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 W RAMACH UMOWY NR DSG/0010 O POWIERZENIE GRANTU

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza Konkurs na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu.

 • 20 lipca 2020 13:02

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pracy geodezyjnej

 • 21 marca 2019 07:45

Wykonanie podziału działki nr 689/6 o pow. 0,4304 ha położonej
w obr. Śliwnicagm. Dubiecko, objętej KW nr PR1P/00108601/0, na dwie nowe działki. Podział działki należy wykonać na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  Granicę projektowanej do wydzielenia działki należy określić zgodnie z istniejącym stanem faktycznym odpowiadającemu zajęciu gruntu przez drogę powiatową urządzoną na działce nr 1204/4.

Przejdź do wpisu

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem mieszczących się w budynku administracyjnym przy Placu Dominikańskim 3

 • 03 sierpnia 2016 09:44

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Ostrów

 • 10 sierpnia 2015 07:30

Przejdź do wpisu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Huwnikach "

 • 22 lipca 2015 11:37

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.52.2015

 • 20 lipca 2015 11:43

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.51.2015

 • 20 lipca 2015 11:41

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.50.2015

 • 20 lipca 2015 11:39

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.49.2015

 • 20 lipca 2015 11:36

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.48.2015

 • 20 lipca 2015 11:34

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.47.2015

 • 20 lipca 2015 11:31

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.45.2015

 • 20 lipca 2015 11:29

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.44.2015

 • 20 lipca 2015 11:27

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.43.2015

 • 20 lipca 2015 11:25

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.41.2015

 • 20 lipca 2015 11:23

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.40.2015

 • 20 lipca 2015 11:21

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.39.2015

 • 20 lipca 2015 11:19

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.37.2015

 • 20 lipca 2015 11:10

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.35.2015

 • 20 lipca 2015 11:03

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.34.2015

 • 20 lipca 2015 11:01

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.33.2015

 • 20 lipca 2015 10:58

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.32.2015

 • 20 lipca 2015 10:56

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.31.2015

 • 20 lipca 2015 10:37

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.30.2015

 • 20 lipca 2015 10:28

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.38.2015

 • 20 lipca 2015 09:53

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.46.2015

 • 20 lipca 2015 09:50

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.42.2015

 • 20 lipca 2015 09:47

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie klasyfikacji G.II.A.6623.36.2015

 • 20 lipca 2015 09:43

Przejdź do wpisu
Powrót