Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji i obsługi administracyjnej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Przemyślu

 • 22 listopada 2023 15:18

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji budowlanej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Przemyślu

 • 22 listopada 2023 14:48

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny dla Starostwa Powiatowego w Przemyślu i jednostek organizacyjnych Powiatu Przemyskiego

 • 21 września 2023 14:22

Przejdź do wpisu

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - REFERENT-

 • 06 września 2023 13:30

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg

 • 05 września 2023 12:20

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia i aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, zaświadczenia w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu.

 • 18 sierpnia 2023 14:40

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej

 • 29 czerwca 2023 10:21

Przejdź do wpisu

Ogłoszenia dotyczące zatrudnienia

 • 04 kwietnia 2007 08:56

Przejdź do wpisu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu poszukuje kandydatów do pracy w charakterze koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 • 01 czerwca 2023 06:20

Przejdź do wpisu

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze : REFERENT w Zarządzie Dróg Powiatowych w Przemyślu Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

 • 14 kwietnia 2023 12:31

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny dla Starostwa Powiatowego w Przemyślu i jednostek organizacyjnych Powiatu Przemyskiego

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Zamówien Publicznych

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski oglasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny dla Starostwa Powiatowego w Przemyślu i jednostek organizacyjnych Powiatu Przemyskiego

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności kraju w Biurze Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia i aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, zaświadczenia w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

Przejdź do wpisu

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. Finansowo-Księgowychch

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do Wydziału Finansowo-Księgowego

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy

 • 06 września 2022 10:10

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. orzecznictwa w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzednicze Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Przejdź do wpisu

Oferta pracy Starosty Przemyskiego na stanowisko - Doradca ds. sprzętu PRW, w związku z realizacją projektu p.n. Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza nabów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia i aktualizacji danych ewidencjig runtów i budynków, zaświadczenia w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. orzecznictwa w zakresie ewdencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-księgowej wydatków w Wydziale Finansowo-Księgowym

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansowo-Księgowym

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. I. Krasickiego w Dubiecku

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. edukacji i obsługi finansowej wydziału w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji

Przejdź do wpisu

Nabór Starosty Przemyskiego na wolne stanowisko urzednicze ds. orzecznictwa w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Wydziale Geodezji

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. udostępniania danych ewidencyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu z dnia 01.04.2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze - starszego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

 • 13 czerwca 2022 11:54

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. orzecznictwa w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

 • 25 marca 2022 11:14

Przejdź do wpisu

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy geodeta

 • 22 lutego 2022 11:59

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze - starszego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Przemyślu

 • 31 marca 2022 12:06

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko - specjalista do spraw księgowości w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego

 • 25 stycznia 2022 12:27

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli i nadzoru w Starostwie Powiatowym w Przemyślu

 • 19 stycznia 2022 12:54

Przejdź do wpisu

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy geodeta

 • 10 stycznia 2022 11:26

Przejdź do wpisu

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy geodeta

 • 09 grudnia 2021 13:06

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. weryfikacji dokumentów i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Przemyślu

 • 29 listopada 2021 09:16

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Przemyślu

 • 10 listopada 2021 13:24

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanoisko urzędnicze ds. obsługi finansowej prac geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

 • 08 września 2021 12:57

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Plac Dominikański 3

 • 30 sierpnia 2021 10:09

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zabezpieczenia informatycznego w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

 • 28 lipca 2021 07:40

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach

Przejdź do wpisu

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu oglasza nabór na wolne stanowisko młodszego geodety

 • 15 czerwca 2021 08:36

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

 • 02 czerwca 2021 09:40

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu

 • 20 maja 2021 12:09

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach

 • 18 maja 2021 07:55

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.kontroli gospodarki finansowej (0,5 etatu) w Starostwie Powiatowym w Przemyślu

 • 28 kwietnia 2021 08:09

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

 • 13 kwietnia 2021 06:21

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanoisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

 • 12 kwietnia 2021 07:33

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.ochrony powietrza i promieniowania elektromagnetycznego w Wydziale Ochrony Środowiska,Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Plac Dominikański 3

 • 05 lutego 2021 10:41

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Powiatowy Rzecznik Prasowy

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent - (3 etaty) w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Starostwie Powiatowym w Przemyślu

 • 20 października 2020 12:16

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Przemyskiego w sprawie ponownego konkursu na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu.

 • 05 października 2020 06:29

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Przemyskiego w sprawie Konkursu na stanowisko Kierownika PCIS

 • 01 września 2020 06:32

Przejdź do wpisu
Powrót