Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 28 listopada 2023 r.

 • 30 listopada 2023 12:52

w sprawie wyboru realizatora zadania publicznego pn. "Powierzenie prowadzenia punktu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej w 2024 r." na terenie Powiatu Przemyskiego   

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. prowadzenie Domu Pomocy Społecznej z zachowaniem standardów i warunków określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej

 • 08 listopada 2023 10:16

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 456/2023 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 24 października 2023 r.

 • 24 października 2023 15:14

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. " Powierzenie prowadzenia punktu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej w 2024 r."  

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

 • 19 października 2023 10:06

pn. " Powierzenie prowadzenia punktu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej w 2024 r." 

Przejdź do wpisu

Konkursy na realizację zadań publicznych

 • 13 lutego 2023 13:48

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na realizację zadań publicznych – Małe Granty 2023

 • 13 lutego 2023 13:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 374/2022 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 29.11.2022r.

 • 30 listopada 2022 13:12

w sprawie wyboru realizatora zadania publicznego pn. "Powierzenie prowadzenia punktu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniami z zakresu ekukacji prawnej w 2023 roku" na terenie Powiatu Przemyskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 368.2022 Zarządu Powiatu Przemyskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwarym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.:

 • 15 listopada 2022 13:26

"Powierzenie prowadzenia punktu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej w 2023 roku".

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

 • 18 października 2023 12:30

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm)

 • 27 kwietnia 2023 08:04

Przejdź do wpisu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach rządowego Programu MRiPS " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 finansowanego ze środków Fuduszu Solidarnościowego

 • 07 marca 2023 10:57

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • 08 grudnia 2022 13:28

Oferta Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa Św. Łazarza z Jerozolimy - Stowarzyszenie Katolickie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwarym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

 • 28 października 2022 08:11

pn.: " Powierzenie prowadzenia punktu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej w 2023 r".

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizaję zadania publicznego pn. "Powierzenie prowadzenia punktu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej w 2023 roku".

 • 26 października 2022 11:01

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a - kultura fizyczna i sport

 • 18 października 2022 10:47

Przejdź do wpisu

IV Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację programu polityki zdrowotnej pn."Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia na lata 2022-2024 dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego" w 2022r.

 • 22 czerwca 2022 10:50

Przejdź do wpisu

III Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację programu polityki zdrowotnej pn."Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia na lata 2022-2024 dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego" w 2022r.

 • 27 kwietnia 2022 08:24

Przejdź do wpisu

II Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację programu polityki zdrowotnej pn."Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia na lata 2022-2024 dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego" w 2022r.

 • 22 marca 2022 12:50

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację programu polityki zdrowotnej pn."Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia na lata 2022-2024 dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego" w 2022r.

 • 02 marca 2022 11:26

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na realizację zadań publicznych – Małe Granty 2022

 • 01 lutego 2022 12:45

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego NPP i NPO

 • 21 października 2021 08:48

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizaję zadania publicznego pn. "Powierzenie prowadzenia punktu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej w 2022 roku".

 • 18 października 2021 12:38

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego NPP i NPO

 • 27 października 2020 10:04

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizaję zadania publicznego pn. "Powierzenie prowadzenia punktu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej w 2021 roku".

 • 22 października 2020 08:39

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego NPP i NPO

 • 31 października 2019 12:20

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizaję zadania publicznego pn. "Powierzenie prowadzenia punktu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej w 2020 roku".

 • 31 października 2019 12:05

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez UKS

 • 22 października 2019 08:42

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Programu rządowego MRPiPS pt. " Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019.

 • 13 czerwca 2019 12:34


Termin składania ofert do 05.07.2019r.

Miejsce składania :

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl
KANCELARIA OGÓLNA , Ip. pok.60

lub

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu
Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl
I.p, pok. 32
 

Przejdź do wpisu

Oferty na realizację zadania publicznego w Powiecie Przemyskim

 • 18 kwietnia 2019 12:43


Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

 • 14 listopada 2018 14:11

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.:"Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczństwa w 2019 r."

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza otwary konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie domu pomocy społecznej z zachowaniem standardów i warunków określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz przepisami wykonawczymi.

 • 31 października 2018 13:19

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza nabór na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r." w Powiecie Przemyskim

 • 30 października 2017 10:17

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza otwary konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. " Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez UKS "Pancerni" Żurawica

 • 27 września 2017 07:07

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza nabór na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r." w Powiecie Przemyskim

 • 20 października 2016 11:13

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza otwary konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. " Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez UKS "Pancerni" Żurawica

 • 30 września 2016 08:08

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizatora programu profilaktycznego dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego pn;"Zapobieganie zakażeniom HCV" na lata 2015-2016

 • 12 kwietnia 2016 08:54

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora programu profilaktycznego dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego pn;"Zapobieganie zakażeniom HCV" na lata 2015-2016

 • 15 marca 2016 11:26

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza nabór na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej" w 2016r. w Powiecie Przemyskim

 • 20 listopada 2015 08:45

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza otwary konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. " Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej"

 • 16 listopada 2015 07:51

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza otwary konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pn. prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

 • 30 października 2015 09:27

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamiarze przerpowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozowych o chwarakterze użyteczności publicznej w Publicznym Transporcie Zbiorowym w Powiatowych Przewozach Pasażerskich w Transporcie Drogowym w Powiecie Przemyskim

 • 16 października 2015 06:05

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez UKS "Pancerni" Żurawica

 • 29 września 2015 10:05

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizatora programu profilaktycznego dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego pn;"Zapobieganie zakażeniom HCV" na lata 2015-2016

 • 08 września 2015 08:33

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizatora programu profilaktycznego dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego pn;"Zapobieganie zakażeniom HCV" na lata 2015-2016

 • 20 lipca 2015 12:21

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizatora programu profilaktycznego dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego pn;"Zapobieganie zakażeniom HCV" na lata 2015-2016

 • 02 lipca 2015 11:05

Przejdź do wpisu

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora programu profilaktycznego dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego pn;"Zapobieganie zakażeniom HCV" na lata 2015-2016

 • 12 czerwca 2015 09:39

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Pancerni” Żurawica ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 194, 37-710 Żurawica w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • 04 września 2014 09:37

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie domu pomocy społecznej".

 • 21 listopada 2013 13:45

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konkursie dla pracodawców na zoragnizowanie stażu dla uczniów

 • 22 maja 2013 07:08

Przejdź do wpisu

Otwarty Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

 • 02 lutego 2010 07:48

Przejdź do wpisu
Powrót