Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla dz. nr 127 z dz. sąsiednimi nr 125, 126, 128, 157 poł. w m. Borownica gm. Bircza

Przejdź do wpisu

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia publiczne

  • 05 lutego 2020 11:35

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 1452 z dz. nr 1453/6, 1453/1, 1426 i 1451 poł. w obr. Kosienice gm. Żurawica oraz dz. nr 2318/4, 2318/8, 2318/7, 2318/6, 2320/7, 2318/3, 2320/5, 2320/3, 2320/6 obr. Rokietnica gm. Rokietnica

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic dz. nr 659, 664/1, 664/2, 665/2, 1259 położonych w obr. Śliwnica gm. Dubiecko

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz stabilizacji punktów granicznych dla dz. nr 284_1, 284_2 z dz. sąsiednimi 266, 267, 285_3, 283 poł. w obr. Maćkowice

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o nowym uczestniku postępowania G.II.A.6626.359.2015_15.05.2023

  • 15 maja 2023 11:43

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla dz. nr 237 z działkami sąsiednimi nr 236, 241, 238, 180, 235 poł. w obr. Borownica

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dla dz. nr 405/1, 601/8, 601/18, 601/9, 604/7, 605/1, 604/8, 601/20 z dz. sąsiednimi poł. w obr. Ujkowice

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia - przyjęcia granic dz. nr 2544 z dz. nr 2541 poł. w obr. Drohobyczka

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o nowym uczestniku postępowania G.II.A.6626.359.2015

  • 19 kwietnia 2023 06:30

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych oraz wyznaczenia punktów granicznych dla dz. nr 845/2 z dz. sąsiednimi nr 845/1, 836, 847 poł. w obr. Krzywcza

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic dz. nr 1062 z działkami nr 1060, 1061, 1063, 1064, 1065 i 1781 poł. w obr. Medyka

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic dz. nr 206/40 z działkami nr 206/57, 206/58, 208/2, 206/39 i 206/33 poł. w obr. Medyka

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie w sprawie czynności ustalenia granic dla dz. nr 416/1 z dz. sąsiednimi 416/2, 417, 413, 415 poł. w obr. Leszczawka

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla dz. poł. w obr. Śliwnica Krasiczyńska oraz Korytniki

Przejdź do wpisu

G.II.A.6626.359.2015_zawiadomienie nowy uczestnik postępowania

  • 21 marca 2023 09:55

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla dz. poł. w obr. Ujkowice

  • 13 marca 2023 08:26

Przejdź do wpisu

G.II.A.6626.359.2015 Zawiadomienie przedłużenie terminu

  • 08 marca 2023 12:09

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic dla dz. nr 545, 546, 547, 550/1, 551, 552, 557/1 poł. w obr. Kosztowa

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych dla dz. nr 372/18 z dz. sąsiednimi nr 371/12, 372/5, 372/15, 372/17 poł. w obr. Przedmieście Dubieckie

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. wznowienia znaków granicznych oraz ustalenia granic dla dz. nr 1331 z dz. sąsiednimi poł.w obr. Sielnica oraz dla dz. nr 4112/13 poł. w obr. Dylągowa

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. wznowienia znaków granicznych oraz ustalenia granic dla dz. nr 1/2 z dz. sąsiednią poł. w obr. Piątkowa oraz dla dz. nr 1540 z dz. sąsiednimi poł. w obr.Sielnica

Przejdź do wpisu

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla dz. nr 743, 744, 741/5 z dz. sąsiednimi poł. w obr. Hucisko Nienadowskie

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz stabilizacji punktów granicznych dla dz. nr 354/35 i 354/37 poł. w obr. Huwniki

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalea przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości dz. nr 51/24 poł. w obr. Bachórzec z działkami sąsiednimi nr 51/13, 51/14, 51/15, 51/19, 1773/2, 51/26

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. ustalenia i przyjęcia granic dla dz. nr 445 z dz. sąsiednimi nr. 317 ,446, 442 poł. w obr. Brzuska

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. ustalenia i przyjęcia granic dla dz. nr 516/2, 445 z dz. sąsiednimi 317, 442, 443, 516/1 poł w obr. Brzuska

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych dla dz. nr 1551, 1554, 1555/1 z dz. sąsiednimi poł. w obr. Sielnica

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych dla dz. nr 1511, 1514, 1515, 1516, 1519 z dz. sąsiednimi poł. w obr. Sielnica

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie ustalenie oraz przyjęcie granic dla dz. nr. 516/2, 516/1, 445, 342 z dz. sąsiednimi poł w obr Brzuska

Przejdź do wpisu

Zawiadominie o ustaleniu i przyjęciu granic dla dz. nr 445, 442, 336, 316 z dz. sąsiednimi poł w obr. Brzuska

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic dla dz. nr 366/1, 366/3, 366/4 z dz. sąsiednimi nr 775/1, 775/2, 689/2, 368/2, 368/4, 368/3, 5104, 5126, 5046 poł. w m. Wapowce

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia granic dla dz. nr 2/4 z dz. nr 23,21/1,21/2,20,15 poł. w obr. Żohatyn

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia granic dla dz. nr 62/2 z dz. nr 44,58,61,62/1,65,66 poł. w obr. Żohatyn

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia granic dla dz. nr 1/7 z dz. nr 6,8,9,10,11,12,13,14/2,15,100,101,111 poł. w obr. Żohatyn

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia granic dla dz. nr 45, 46, 49/2 poł. w obr. Żohatyn z dz. nr 340, 468/13 poł. w obr. Jawornik Ruski oraz dz. nr 44,47,48,49/1,50 poł. w obr Żohatyn

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia granic dla dz. nr 468/11 z dz. sąsiednimi poł. w obr. Jawornik Ruski

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia granic dla dz. nr 468/12 poł. w obr. Jawornik Ruski z dz. sąsiednimi oraz dla dz. nr 2/2 poł. w obr. Żohatyn

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 360/9 i 360/10 poł. w obr. Prałkowce z działkami nr 360/7, 360/8, 360/9, 360/10, 360/15 i 427 poł. w obr. Prałkowce oraz dz. nr 214 poł. w obr. 216 Kruhel Wielki Miasto Przemyśl

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. ustalenia przebiegu granic oraz wznowienia znaków granicznych dla dz. nr 620 z dz. sąsiednimi poł. w obr. Maćkowice

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla dz. nr 927, 928 z dz. sąsiednimi nr 953, 951, 950, 929, 930, 908, 910, 912, 913, 914, 926 poł. w obr. Tarnawka .

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla dz. nr 553 z dz. sąsiednimi nr 552, 550, 554 obr. Medyka.pdf

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dla dz. nr 697/2 z dz. sąsiednią nr 696/1 poł. w obr. Siedliska

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dla dz. nr 663/4 z dz. sąsiednimi nr 1965, 1630, 663/1, 663/3, 303/11, 664/3 poł. w obr. Ujkowice

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla dz. nr 1874 z dz. sąsiednimi nr 1873, 1875, 1881, 1883, 1885 obr. Bachórzec.pdf

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz stabilizacji punktów granicznych dla dz. nr 381/1 obr. Hucisko Nienadowskie

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic pomiędzy dz. nr 11 i 80 poł. w obr. Maćkowice

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych dla dz. nr 86 z dz. sąsiednimi poł. w m.Stara Bircza

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla dz. nr 627 z dz. sąsiednimi nr 617, 629, 634, 635, 664, 665, 1447, 625 i 626 poł. w obr. Kuźmina SP

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic dla dz. nr 293/21, 294/9 poł. w obr. Zadąbrowie

Przejdź do wpisu

Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ponownego ustalenia przebiegu granic działek nr 2444, 2446, 2447, 2448, 2452, 466, 467, 468, 469, 470, 488, 489, 490/3 i 506 obr. Drohobyczka

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ponownego ustalenia przebiegu granic działek nr 1041/1, 1041/9, 1038/17, 1041/6 i 1038/12 obr. Śliwnica gm. Dubiecko

Przejdź do wpisu
Powrót